Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Нова спортна площадка в крумовградското с.Полк.Желязово

 Нова спортна площадка в крумовградското с.Полк.Желязово

 

             С официална  церемония  в присъствието на Председателя на ОбС-Крумовград Метин Байрамали, на президента на ФК „Арда”-Кърджали Петър Пешев, на спортисти, жители и гости бе прерязана лентата на новоизградената спортна площадка в с.Полковник Желязово, общ.Крумовград от зам.кметът на общината инж.Абидин Хаджимехмед и Емил Кременлиев - един от героите, които спечелиха бронзовия медал за България от световното първенство през1994 г. в САЩ.       

             Проектът е реализиран от община Крумовград и предоставя  нови възможности  за  спорт  в населеното място.

             Първата спортна проява веднага след откриването бе футболна среща на младите надежди от Футболен клуб „Левски”-Крумовград.

откр.4

откриване 1

Общинска администрация - Крумовград О Р Г А Н И З И Р А весел празник, по случай Международния ден на детето

     Общинска администрация - Крумовград

                                            О Р Г А Н И З И Р А   

   весел празник, по случай Международния ден на детето

на01 юни 2017 г. от 15.30 ч. на площада

с клоуна Роко Коко, с песни, стихове, танци, игри, в изпълнение на децата от детските градини, участници в проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”и деца от групите в ЦПЛР-ОДК.

 

                                 З А П О В Я Д А Й Т Е !

Общинска администрация - Крумовград ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация - Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Рехабилитация на път KRZ 2252 /KRZ 3223, Крумовград - Багрилци/ - Чернооки от км 0+000 до км 4+000”

 Инвестиционното предложение цели да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, да се подобри отводняването с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението.

 Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или

Община Крумовград, гр. Крумовград, пл. „България” №5.

         

От общинска администрация - Крумовград

Общинска администрация – Крумовград, съобщава, че се променя датата на футболните мачове

                 Общинска администрация – Крумовград, съобщава, че се променя датата на футболните мачове /полуфинал и финал/ от  Традиционния турнир за футбол на малки врати „Сеид баба”. Ще се играят на 05.10.18 г. /петък/ от 16.00 и 17.00 ч. -  вместо на 06.10./събота/.

Общинска администрация Крумовград СЪОБЩАВА На заинтересованите лица, че е изготвена информация по приложение №2 за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица, че е изготвена  информация по приложение №2 за инвестиционно предложение:

„Водовземане от един съществуващ тръбен кладенец и водоснабдяване на село Чал, община Крумовград"

 

с възложител община Крумовград

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС могат да се изразяват писмени предложения, становища и възражения до Кмета на община Крумовград и/или до Директора на РИОСВ – Хасково в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

                                                          От общинска администрация Крумовград

 Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Вертикална планировка и озеленяване в междублоково пространство”,

находящо се в УПИ І и УПИ ІІ, кв.29, представляващи ПИ 39970.502.974 по КК и КР на гр. Крумовград

 

Инвестиционното предложение цели изграждането на модерна визия на урбанизирано пространство и обособяване на зони с функции за отдих и социални дейности.

 Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград, гр. Крумовград,  пл. „България” №5.

         

От общинска администрация Крумовград

Общинска администрация Крумовград организира спортен празник на Стадион – Крумовград по случай 17ти май - Ден на българския спорт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Общинска администрация Крумовград организира спортен празник на Стадион – Крумовград по случай 17ти май - Ден на българския спорт.

            Каним всички деца и техните родители от детските градини в Крумовград за участие в забавни игри „Бързи и смели с мама и татко“.

            За Вашето настроение със забавни спортни игри ще се погрижат гости от „Дъга-06“  град Кръджали.

            Място на провеждане:  Стадион - Крумовград на 17.05.2019 г. /петък/

от 17:30 ч.

            Всички желаещи следва да заявят учатието си в детките градини до 16.05.2019 г.

            В програмата могат да вземат участие единия или двамата родители.

             ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

ПРОГРАМА

Спортен празник на Стадион Крумовград

17 май 2019 година

15:00 - 15:30              –  Откриване на Спортния празник.

15:30 – 16.30             –  Игри „Бързи, смели, сръчни“

                                    участници: СУ „В. Левски“ Крумовград

15:30 - 16:30             – Тенис на маса

                                    участници: ЦПЛР-ОДК Крумовград

15:30 - 16:30              – Шах

                                    участници: ЦПЛР-ОДК Крумовград

15:30 - 16:30              – Баскетбол

                                   участници: СУ „Васил Левски“ Крумовград/ПГ по транспорт

15:30 - 16:30              – Волейбол

                                    участници: СУ „Васил Левски“ Крумовград

15:30 - 16:30             – Приятелска футболна среща

                                    участници:  СУ „Левски“ – Крумовград

                                                           и ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“ гр. Крумовград

17:30 -                        – Забавни игри „Бързи и смели с мама и татко“

                                   участници: ДГ „М. Палаузов“ Крумовград/ДГ „Ю. Гагарин“ Крумовград

 

Водещи : „Дъга-06“  град Кърджали

Светещо сърце в центъра на Крумовград радва празнично

       С тази атракция, община Крумовград честити 14 февруари, празника на любовта и виното на своите жители: Честит празник на лозарите и винарите, на влюбените! Нека празнуваме, това което сърцето диктува, но нека се обичаме, да даряваме любов и доброта на околните и да правим всичко с много любов!

51734075 1950896741696904 1064303521697890304 n

52491591 610889256018939 8003161228081889280 n

Съобщение до заинтересованите граждани и юридически лица, че по заявление с вх. № 94-М-220/14.05.2019г. е издадена заповед № КО-489/18.06.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен

СЪОБЩЕНИЕ                                                               

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-М-220/14.05.2019г. е издадена заповед № КО-489/18.06.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване  /ПЗ/  в обхват  УПИ-I,  кв.73 по ПУП на Крумовград, община Крумовград, поземлен имот с идентификатор 39970.501.955  по  КК и КР на град Крумовград, община Крумовград.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Съобщение за изнесена приемна на областния управител в община Крумовград

 

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на Област Кърджали

Г-н Даниел Делчев,

ще проведе изнесена приемна  за гражданите на Община Крумовград.

Приемният ден ще се проведе на 25.02.2022 г. /петък/ от 10:00 ч. до 12:00 ч. в залата на първия етаж в сградата на общинска администрация Крумовград, пл. България №5.

Желаещите да посетят изнесената Приемна да заповядат на обявената дата и час.

Общинска администрация Крумовград

Съобщение за пръскане срещу комари

Съобщение за пръскане срещу комари

     Общинска администрация – Крумовград уведомява всички граждани, че на 29.08.2022 година (понеделник) след 21.00 часа ще се извърши дезинсекция (пръскане против комари) на територията на гр.Крумовград.

    Обработката ще бъде извършена с термо-аерозолен генератор, при което ще се образува задимяване на въздуха. Използваният препарат е напълно безвреден и не представлява опасност за живота и здравето на хора и животни.

    По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва:

      - гражданите да затворят прозорците на жилищата си;

      - собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите.

Уважаеми учители, госпожи и господа

24 mai             

  Уважаеми учители, госпожи и господа,

               За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по случай 24 май – Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура!

               На този свят ден, всички ние се обединяваме около езика и писмеността, вярваме в силата на духовността, защото народността не пада там, гдето знаньето живей”! А то – знанието, пребъдва през вековете благодарение на всички онези духовници и учители, които носят в себе си зрънцето светлина и нестихващия порив към съвършенство.

               Празникът на светите братя Кирил и Методий е повод за пореден път да Ви поздравя и засвидетелствам уважение към Вас, учителите, които с любов и грижа разтваряте пред нашите деца не само вратите на детската градина и училището, не само безкрайните хоризонти на знанието, творчеството  и духовността, но и сърцата си.

              Поклон пред всички Вас – уважаеми учители, пред силата на Вашия професионализъм и усилия да съхранявате родния език и  духовност, да възпитавате младото поколение! Приемете моята искрена благодарност, за това че не прекрачвате училищния праг с равнодушно сърце, а предавате своите знания, мъдрост и всеотдайна любов на стотици деца – днешни и бъдещи строители, лекари, учители, достойни граждани на България, на община Крумовград.

             Вярвам, че признателността на вашите  възпитаници, на техните родители, на цялата общественост е най-голямата награда за безсънните нощи, за среброто в косите, за всеотдайността.

             Днес в навечерието на празника, Ви пожелавам от все сърце, да бъдете здрави, да съхраните енергията, надеждата и вдъхновението на професионалисти, осъзнаващи обществената значимост на своята мисия!

           Честит празник!

 

 

                                                                                            СЕБИХАН  МЕХМЕД

                                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

Честване на 24 май в Крумовград

                  Честване на 24 май в Крумовград

 

                  Тричасова програма в прослава на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност радваше днес жителите и гостите на Крумовград.

                  Точно в 9.30 часа фанфарният оркестър на ЦПЛР-ОДК, създаден  по проект през 2008 г. и ръководен от тогава до днес от сърцатият учител по музика Митко Карамфилов, поведе шествието на децата и учениците от крумовградските детски и учебни заведения.

                 След тържествения химн на двамата солунски братя, с приветствие към учителите, учениците и гражданите, дошли на празника се обърна кметът на общината Себихан Мехмед.След думите на благодарност към учителите, приели своята професия като призвание, г-жа Мехмед награди абитуриенти пълни отличници и изявени ученици за постигнати успехи в училище и на олимпиади и конкурси. Награди на петима абитуриенти бяха връчени и от г-жа Айтен Сабри – президент на Ротари клуб Момчилград.

               Стихове, изпълнени от първокласници, песни и танци радваха малки и големи в празничния ден.

               Дълго, пъстро хоро поведоха танцьорите от танцово шоу „Кабили” – Пловдив под кръшните песни и хора, изпълнени от чаровната певица Райна.

               Ден преди големият български празник – 24 май, кметът на общината покани на среща-коктейл учителите от общината и пенсионирали се вече учители. Превърнала се вече в традиция, тази среща връща минали спомени, на нея от сърце се благодари – за всеотдайността, за вярата и любовта към  децата, за търпението, и най вече за това, че приемат своята работа като призвание и не прекрачват училищният праг с равнодушно сърце. Трогателна, мила, вълнуваща бе срещата, с участието на водещия Теодор Тодоров, DJ Краси Белев и танцова формация „Елика” от гр.Пловдив.

        DSC 0519

DSC 0873

среща

ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

     Общинска администрация - Крумовград

                           О Р Г А Н И З И Р А

    ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ,

                    НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА                                   

                  На 24 май 2017 г. от 10.30 ч. на площада

-Шествие на децата и учениците от ДГ „Митко Палаузов”, ДГ „Юрий Гагарин”, СУ „Васил Левски”, ПГ по транспорт „Христо Смирненски”, КСУ и ЦПЛР-ОДК;

-   Концерт на Иван Дяков и народно веселие.

                                   З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

 

     Общинска администрация - Крумовград

                                                     О Р Г А Н И З И Р А                                           

На26май 2017 г. /петък/ от10.30 ч. на площада СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО с участието на самодейни колективи от общината.

                               З А П О В Я Д А Й Т Е!

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: