Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

 К Л А С И Р А Н Е на участниците в конкурса „ Най- пъстро великденско яйце“

                              К Л А С И Р А Н Е

              на участниците в конкурса „ Най- пъстро великденско яйце“

             възрастова група до 7 години

            I място – Ирем Фахри Юсеин – ДГ „М.Палаузов”

            възрастова групаI-IVклас – традиционно яйце

            I място – Милена Георгиева Георгиева – 2 в кл. СУ „В.Левски”

          II място –Еда Метин Мустафа – 3а кл. СУ „В.Левски”

        III място – Бурчин Месуд Ахмед - 2 в кл. СУ „В.Левски”

            възрастова групаI-IVклас – за оригиналност

            I място – Габриела Валентинова Иванова – 4б кл. СУ „В.Левски”

          II място – Мехмед Айдън Шукри– 4б кл. СУ „В.Левски”

        III място – Бусе Нури Харун – 3а кл. СУ „В.Левски”

            възрастова групаV-XIIклас

            I място – Йелиз Сабахтин Хаджиахмед – 6 кл. СУ „В.Левски”

          II място – Дарина Неделчева Димитрова – 6 кл. СУ „В.Левски”

        III място – Салиха Седат  Мехмед– 7а кл. СУ „В.Левски”

 

Награждаването на всички участници в конкурса ще бъде на

05 май 2021 г. пред сградата на община Крумовград. За часа ще бъдат уведомени чрез ръководството на училището.

 КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

 КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ           

В периода 18 – 26 ноември 2023 г. Община Крумовград организира кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) от леки автомобили.

Жителите на общината могат да предават безвъзмездно своите излезли от употреба автомобилни гуми на площадка за временно събиране, която се намира в Жилищно-казармения район (срещу „Теклас“ АД, до големия комин).

Съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми, крайните потребители имат възможността при закупуване на нови гуми или при сезонната им смяна,  напълно безплатно  да оставят старите при съответния търговец и/или сервиз. Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна и продажба на гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните ИУГ.

Община Крумовград призовава собствениците на моторни превозни средства да се възползват от предоставената им възможност да се освободят от излезлите от употреба гуми по правилния начин.

Коледари наричат за здраве в Крумовград

          С песни, с благослов за здраве и берекет, с много усмивки и настроение децата от  ІV-та  подготвителна група на ДГ „Юрий Гагарин” в Крумовград  поздравиха кмета на община Крумовград Себихан Мехмед и служителите в администрацията за предстоящите празници Коледа и нова година. От своя страна стопанката на общината щедро дари децата, както традицията повелява -  телевизор за детското заведение и торбички с изненади за всяко дете.

IMG 20181218 102514

IMG 20181218 100801

Нова спортна площадка в крумовградското с.Полк.Желязово

 Нова спортна площадка в крумовградското с.Полк.Желязово

 

             С официална  церемония  в присъствието на Председателя на ОбС-Крумовград Метин Байрамали, на президента на ФК „Арда”-Кърджали Петър Пешев, на спортисти, жители и гости бе прерязана лентата на новоизградената спортна площадка в с.Полковник Желязово, общ.Крумовград от зам.кметът на общината инж.Абидин Хаджимехмед и Емил Кременлиев - един от героите, които спечелиха бронзовия медал за България от световното първенство през1994 г. в САЩ.       

             Проектът е реализиран от община Крумовград и предоставя  нови възможности  за  спорт  в населеното място.

             Първата спортна проява веднага след откриването бе футболна среща на младите надежди от Футболен клуб „Левски”-Крумовград.

откр.4

откриване 1

Община Крумовград набира доброволци за преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината

          

Община Крумовград набира доброволци за преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината
 

В изпълнение на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 година за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крумовград, във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник – министъра на земеделието, публикувано на официалната страница на Министерство на земеделието, Община Крумовград набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места на общината.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Преброяването ще се извърши в периода октомври – ноември 2022 година.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.

2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 14.10.2022 година.

Начин на подаване на документи:

1. В деловодната система на община Крумовград.

2. На официалната електронна поща на община Крумовград: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Община Крумовград спечели проект по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“, финансиран от Фонд „Социална закрила“

            На 15.05.2024 г. с подписването на договор за съвместна дейност РД №04-25/15.05.2024 г., стартира изпълнението на проект „Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж-Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка“, финансиран по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“ на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Обща стойност на проекта: 57 948,00 лева с ДДС, от които 44 619,96 лева с ДДС са безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“, а 13 328,04 лева с ДДС са съфинансиране от община Крумовград.

Цел на проект: Обновяване и модернизиране на част от оборудването в кухните на Домашен социален патронаж-Крумовград и филиалите към него, с което се очаква да се постигне подобряване на условията за предоставяне на социалните услуги.

Проектът е насочен  към повишаване качеството и ефективността на предоставяните социални услуги, свързани с приготвянето и предоставянето на готова топла храна, чрез Домашен социален патронаж – Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка. Ще се подобри работната среда в кухненските бази, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на социалната услуга.

Основни дейности:

 • Дейност 1 Организация и управление на проекта

Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности на проекта.

 • Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията по ЗОП

За избор на изпълнител/ доставчик по проекта ще бъде проведена процедура при спазване на принципите, условията и реда за възлагане, съгласно изискванията на ЗОП. Дейността включва подготовка и провеждане на процедурата, избор на доставчик и сключване на договора с избрания изпълнител.

 • Дейност 3 Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж“ гр. Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка

Проектът включва доставка и монтаж на кухненско оборудване за Домашен социален патронаж – Крумовград и четирите филиала към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка.  Новото оборудване по проекта ще допринесе за подобряване на работния процес и подобряване на качеството на предлаганите услуги, свързани с приготвянето и предоставянето на готова топла храна. Оптимизирането на технологичния процес по приготвяне на храната ще даде възможност за включване на повече нуждаещи се лица в неравностойно положение, живущи в отдалечени населени места на територията на община Крумовград.

Доставката и монтажа на закупеното ново  кухненско ще бъдат извършени по места на адрес на съответния обект.

В изпълнение на тази дейност се предвижда да бъде закупено, доставено и монтирано следното оборудване:

1. За нуждите на ДСП-Крумовград

 • Картофобелачка – 1 бр.
 • Електрическа пекарна на две нива – 1 бр.

2. За нуждите на филиал на ДСП-Крумовград в с. Аврен

 • Картофобелачка – 1 бр.
 • Зеленчукорезачка – 1 бр.
 • Скара – 1 бр.

3. За нуждите на филиал на ДСП-Крумовград в с. Егрек

 • Картофобелачка – 1 бр.
 • Зеленчукорезачка – 1 бр.
 • Скара – 1 бр.
 • Електрическа печка с една фурна и 4 котлона – 1 бр.

4. За нуждите на филиал на ДСП-Крумовград в с. Поточница

 • Картофобелачка – 1 бр.
 • Зеленчукорезачка – 1 бр.
 • Скара – 1 бр.
 • Електрическа печка с една фурна и 4 котлона – 1 бр.
 • Вертикален фризер - шкаф с 2 плътни врати – 1 бр.

5. За нуждите на филиал на ДСП-Крумовград в с. Токачка

 • Картофобелачка – 1 бр.
 • Зеленчукорезачка – 1 бр.
 • Скара – 1 бр.

 Дейност 4 Информиране и публичност

Очаквани резултати:

            Основен приоритет на Домашен социален патронаж - Крумовград е качествено приготвена храна, доставена на време. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри качеството на предоставяните услуги, чрез закупуване на ново допълнително оборудване за кухните на ДСП-Крумовград и филиалите към него, с което се очаква да се постигне пестене на време за приготвяне на храната, пестене на електроенергия, да се подобрят условията на труд и да се осигури достъп на по-голям брой потребители до качествена социална услуга в обичайната домашна среда.

Проектните дейности трябва да приключат до 09.12.2024 г.

Общинска администрация - Крумовград О Р Г А Н И З И Р А весел празник, по случай Международния ден на детето

     Общинска администрация - Крумовград

                                            О Р Г А Н И З И Р А   

   весел празник, по случай Международния ден на детето

на01 юни 2017 г. от 15.30 ч. на площада

с клоуна Роко Коко, с песни, стихове, танци, игри, в изпълнение на децата от детските градини, участници в проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”и деца от групите в ЦПЛР-ОДК.

 

                                 З А П О В Я Д А Й Т Е !

Общинска администрация - Крумовград ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация - Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Рехабилитация на път KRZ 2252 /KRZ 3223, Крумовград - Багрилци/ - Чернооки от км 0+000 до км 4+000”

 Инвестиционното предложение цели да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, да се подобри отводняването с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението.

 Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или

Община Крумовград, гр. Крумовград, пл. „България” №5.

         

От общинска администрация - Крумовград

Общинска администрация – Крумовград, съобщава, че се променя датата на футболните мачове

                 Общинска администрация – Крумовград, съобщава, че се променя датата на футболните мачове /полуфинал и финал/ от  Традиционния турнир за футбол на малки врати „Сеид баба”. Ще се играят на 05.10.18 г. /петък/ от 16.00 и 17.00 ч. -  вместо на 06.10./събота/.

Общинска администрация Крумовград СЪОБЩАВА На заинтересованите лица, че е изготвена информация по приложение №2 за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица, че е изготвена  информация по приложение №2 за инвестиционно предложение:

„Водовземане от един съществуващ тръбен кладенец и водоснабдяване на село Чал, община Крумовград"

 

с възложител община Крумовград

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС могат да се изразяват писмени предложения, становища и възражения до Кмета на община Крумовград и/или до Директора на РИОСВ – Хасково в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

                                                          От общинска администрация Крумовград

 Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Вертикална планировка и озеленяване в междублоково пространство”,

находящо се в УПИ І и УПИ ІІ, кв.29, представляващи ПИ 39970.502.974 по КК и КР на гр. Крумовград

 

Инвестиционното предложение цели изграждането на модерна визия на урбанизирано пространство и обособяване на зони с функции за отдих и социални дейности.

 Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград, гр. Крумовград,  пл. „България” №5.

         

От общинска администрация Крумовград

Общинска администрация Крумовград организира спортен празник на Стадион – Крумовград по случай 17ти май - Ден на българския спорт.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Общинска администрация Крумовград организира спортен празник на Стадион – Крумовград по случай 17ти май - Ден на българския спорт.

            Каним всички деца и техните родители от детските градини в Крумовград за участие в забавни игри „Бързи и смели с мама и татко“.

            За Вашето настроение със забавни спортни игри ще се погрижат гости от „Дъга-06“  град Кръджали.

            Място на провеждане:  Стадион - Крумовград на 17.05.2019 г. /петък/

от 17:30 ч.

            Всички желаещи следва да заявят учатието си в детките градини до 16.05.2019 г.

            В програмата могат да вземат участие единия или двамата родители.

             ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

ПРОГРАМА

Спортен празник на Стадион Крумовград

17 май 2019 година

15:00 - 15:30              –  Откриване на Спортния празник.

15:30 – 16.30             –  Игри „Бързи, смели, сръчни“

                                    участници: СУ „В. Левски“ Крумовград

15:30 - 16:30             – Тенис на маса

                                    участници: ЦПЛР-ОДК Крумовград

15:30 - 16:30              – Шах

                                    участници: ЦПЛР-ОДК Крумовград

15:30 - 16:30              – Баскетбол

                                   участници: СУ „Васил Левски“ Крумовград/ПГ по транспорт

15:30 - 16:30              – Волейбол

                                    участници: СУ „Васил Левски“ Крумовград

15:30 - 16:30             – Приятелска футболна среща

                                    участници:  СУ „Левски“ – Крумовград

                                                           и ПГ по транспорт „Хр. Смирненски“ гр. Крумовград

17:30 -                        – Забавни игри „Бързи и смели с мама и татко“

                                   участници: ДГ „М. Палаузов“ Крумовград/ДГ „Ю. Гагарин“ Крумовград

 

Водещи : „Дъга-06“  град Кърджали

ПЛУВНО ЛЯТО ЗА ДЕЦА

На 27 юли /четвъртък/ от 09:00 ч. на Градски стадион /малкото игрище/ ще се проведе среща с инструкторите по плуване и децата, записани за плувно лято, организирано от Община Крумовград.

Ще се проведе инструктаж и разпределение на групи.

Покана за Пето заседание на Общински съвет Крумовград

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  5- то  заседание  на Общински съвет Крумовград на 15.02.2024 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

1.   Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д     Н А    П Е Т О    З А С Е Д А Н И Е

 

1. pdfОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Крумовград за периода от месец юли 2023 година – до края на 2023 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

2. pdfПриемане на годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление през мандат 2019-2023 за 2023 г.08.02.2024г.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. pdfОдобряване на информация за актуализирано разпределение на промените по бюджета на община Крумовград за четвъртото тримесечие на 2023 година и на окончателния годишен план по бюджета за 2023 година.08.02.2024г.

          Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. pdfПриемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Крумовград за периода 2023 – 2027 година.08.02.2024г.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. pdfПриемане на Доклад за младежта на община Крумовград за 2023 година и Годишен план за младежта за 2024 година.

        Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

6. pdfПриемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крумовград за 2024 година.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

7. pdfПриемане на отчет за изпълнение на дейностите от календара на културните събития в община Крумовград за 2023 година и приемане на Календар на културните събития в община Крумовград за 2024 година с необходими средства за изпълнението на събитията.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. pdfОтчет за изпълнение на Спортния календар за 2023 г. и приемане на Спортен календар на община Крумовград за 2024 година с необходими средства за изпълнението на дейностите за спорт.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. pdfПриемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Крумовград през 2024 год.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. pdfДаване на съгласие Община Крумовград да приеме дарение от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД за дофинансиране на обедното хранене на ученици от училища на територията на община Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. pdfПредоставяне на финансови средства за 2024 година, съгласно разпоредбите на чл. 2, т. 2.10 от Меморандум за разбирателство и сътрудничество между „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и община Крумовград, одобрен с Решение № 648 от Протокол № 43/27.05.2015 г. на ОбС – Крумовград.

 

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. pdfГодишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 г. на „Медицински център проф. д-р Никола Милчев - Крумовград“ ЕООД.

       Докладва: д-р Мариела Танева – управител на„МЦ проф. д-р Никола Милчев – Крумовград“ ЕООД

13. pdfПредоставяне на средства на МБАЛ „Живот +“ ЕООД град Крумовград от предоставените средства от Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД по меморандум за разбирателство за 2024 година за изплащане на допълнително възнаграждение на работещите лекари в лечебното заведение.

        Докладва:  г-н Метин Байрамали- Председател на ОбС Крумовград

14. pdfКандидатстване на община Крумовград пред Фонд „Социална закрила“ с проекто предложение „Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж – Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница и Токачка“.

         Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

15. pdfПриемане на бюджета на община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

16. pdfОдобряване на изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

17. pdfРазпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

18. pdfДаване на съгласие за временно ползване на земеделска земя за поставяне на преместваем обект – навес за регистриране на животновъден обект – пасище.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

19. pdfСъгласие за придобиване в собственост на Община Крумовград на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Рогач, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

20. pdfСъгласие за придобиване в собственост на Община Крумовград на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Крумовград, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

21. pdfОтдаване под аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

22. pdfИзключване на имоти № 022453 и № 011113 от общинския поземлен фонд на с. Аврен от Приложение № 2 към т. 3 на Решение № 544 от протокол № 39/19.10.2010 година за определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд в община Крумовград, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс, на Общински съвет Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

23. Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на село Перуника, община Крумовград“.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                            /МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

2.   Д Н Е В Е Н   Р Е Д   Н А   З А С Е Д А Н И Я Т А   Н А   П О С Т О Я Н Н И Т Е   К О М И С И И

pdfПК - ЗЕМИ И ГОРИ

pdfПК - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

pdfПК - УСТРОЙСТВО наТЕРИТОРИЯТА

pdfПК - ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

pdfОБЩА КОМИСИЯ

Процедура на Окръжен съд - Кърджали по извършване на подбор на съдебни медиатори

Процедура  на  Окръжен съд - Кърджали  по извършване на подбор на съдебни медиатори

pdfЗаповед №119-28.03.2024 г. за открита процедура по подбор на съдебни медиатори16.04.2024г.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ

Висшият съдебен съвет изпълнява проект „Въвеждане на способи за алтернативно решаване на спорове (АРС) в съдебната система на България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни съдилища в страната“, респ. реформа по въвеждане на съдебна медиация – Реформа 3 (К10.РЗ): „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“  - част от Плана за възстановяване и устойчивост.

Законът за изменение и допълнение на Закона за медиацията (ЗМ), с който се извършват изменения и допълнения в ЗМ, ГПК и ЗСВ, е обнародван в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г. и влиза в сила на 01.07.2024 г. Отложеното действие е с цел да се осигурят всички необходими материални условия за въвеждането на института на медиацията.

Съгласно чл. 19 от Закона за медиацията (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 1.07.2024 г.) процедурите по медиация се провеждат в съдебен център в случаите и при условията, предвидени в закон, като съдът задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд. Процедура по медиация в съдебен център по медиация може да се проведе и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.

Във връзка с реализиране на реформата на съдебната медиация:

Изработена е Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела (приета с Решение по т.20 от Протокол №4/09.02.2021 на СК на ВСС) с посочени цели, а именно: да се намерят алтернативи на правораздаването, които ефективно да подпомагат страните в разрешаването на споровете между тях без намесата или с минимална намеса на съда; да се постигне чрез задължителната съдебна медиация утвърждаването на културата на споразумението като начин на решаване на спорове, особено в случаите, когато спорът е подходящ за доброволно, а не за съдебно разрешаване, с оглед естеството на самия спор и връзките между страните; и в дългосрочен план – увеличаване на използването на извънсъдебната медиация, което ще облекчи работата на съда и ще повиши ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване.

Издадена е от ВСС Наредба №10 от 30.10.2023 г.  за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация (обн., ДВ, бр. 94 от 10.11.2023 г., в сила от 01.07.2024 г.), която урежда отношенията, свързани с провеждането на процедури по медиация по висящи съдебни дела в съдебните центрове по медиация, включително и подбора, статута и обучението на медиаторите към тези центрове.

Издадена е от ВСС Наредба №11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация (обн., ДВ, бр. 94 от 10.11.2023 г., в сила от 1.07.2024 г.) регламентираща устройството и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация, статута и задълженията на координатора на съдебния център, както и събирането на информация и координирането на дейността на центровете.

Съдебен център се създава към всеки окръжен съд. Съдебни центрове може да се откриват и към отделни районни съдилища – ако това е необходимо с оглед на броя на делата, подлежащи на съдебна медиация. В съдебните центрове се събира информация и се изготвя статистика относно процедурите по медиация, включително за дейността на всеки един медиатор – относно броя на медиациите и споразуменията.

Дейността на съдебния център се организира от председателя на съда или от съдия, определен от него.

Организирането на процедурите по медиация и цялостната дейност на съдебния център се извършва от Съдебен координатор, който е служител на съда.

Медиаторите, избрани да провеждат процедурите по медиация, също могат да участват в организацията на дейността на центъра – като излъчват 3 свои представители за срок от 3 години.

В изпълнение на проекта „Въвеждане на способи за алтернативно решаване на спорове (АРС) в съдебната система на България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни съдилища в страната“ са провеждани редица работни срещи на членове на Висшия съдебен съвет с административните ръководители на окръжните съдилища в страната, във връзка с организиране дейността на съдебните центрове по медиация. Към момента е стартирано изпълнението на решение на работната група за изграждане на съдебните центрове – ремонт и оборудване на помещенията и подбор на медиаторите – определяне на необходим минимален брой за всеки един от 144-те съдебни центъра и провеждане на специалното им обучение.

Съгласно Чл. 5 от Наредба №10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, за медиатор към съдебен център може да бъде вписано лице, което има юридическо образование, отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за медиацията, преминало е допълнителен подбор и специализирано обучение по реда на тази наредба, а чл. 6 визира допълнителният подбор на медиаторите, който се състои в оценка на техните професионални знания и умения в областта на медиацията и проверка на мотивацията и на опита в професионалната сфера, в която работи кандидатът, въз основа на представени от тях документи, писмен тест и устно събеседване. Подборът се извършва за всеки отделен съдебен район на окръжните съдилища. Когато медиаторът желае да бъде приет към повече от един съдебен район на окръжен съд, той трябва да участва в подбора, организиран за прием за всеки един от съдебните райони.

Съгласно чл. 6 от Наредба №11 от 30.10.2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация Съдебен център се създава към всеки окръжен съд, а към всеки районен съд се създава териториално поделение на съдебния център (чл. 6, ал. 1). Така, в районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Кърджали са обособени териториални поделения на съдебния център по медиация, като всичките са обезпечени с помещения, които ще бъдат ремонтирани и оборудвани. Съдебният център по медиация, който се създава в Окръжен съд – Кърджали, ще обслужва и Районен съд – Кърджали.

Реформата на съдебна медиация се отнася за делата, образувани след 01.07.2024 г.

Подборът на медиатори ще се извършва на етапи с цел да се обезпечи по-качественото им обучение до 01.07.2024 г., като определения брой се отнася за първата процедура на подбор.

За съдебния район на Окръжен съд – Кърджали е определен необходимия минимален брой медиатори – 5, като в законовата и подзаконова нормативна база няма органичение за броя процедури по медиация.

На основание чл. 86, ал. 1 ЗСВ, чл. 7, ал. 1-5 от Наредба №10/30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация и решение по протокол №14/26.03.2024 г., т. 32 на Съдийската колегия, с което е определен броя съдебните медиатори в съдебния център по медиация в съда, със Заповед №119/28.03.2024 г. на Председателя на Окръжен съд – Кърджали, е обявена процедурата по извършване на подбор на 5 броя съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд – Кърджали, копие от която Ви изпращам.

Документите по процедурата за подбор на медиаторите за съдебен център по медиация в Окръжен съд – Кърджали – заповед и образец на заявление за кандидатите са публикувани на интернет страницата на съда в раздел Обяви и конкурси: https://kardzhali-os.justice.bg/bg/news3 .

Актуална информация за дейността по реформата на съдебната медиация, съдебния център по медиация в Окръжен съд – Кърджали, който ще обслужва и Районен съд – Кърджали, както и за териториалните поделения в районните съдилища от съдебния район, е поместена на интернет страницата на Окръжен съд – Кърджали в раздел Пресцентър – Новини: https://kardzhali-os.justice.bg/bg/20238 .

 • При наличие на новости, информацията ще бъде своевременно обновявана.

Светещо сърце в центъра на Крумовград радва празнично

       С тази атракция, община Крумовград честити 14 февруари, празника на любовта и виното на своите жители: Честит празник на лозарите и винарите, на влюбените! Нека празнуваме, това което сърцето диктува, но нека се обичаме, да даряваме любов и доброта на околните и да правим всичко с много любов!

51734075 1950896741696904 1064303521697890304 n

52491591 610889256018939 8003161228081889280 n

Съобщение до заинтересованите граждани и юридически лица, че по заявление с вх. № 94-М-220/14.05.2019г. е издадена заповед № КО-489/18.06.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен

СЪОБЩЕНИЕ                                                               

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-М-220/14.05.2019г. е издадена заповед № КО-489/18.06.2019г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване  /ПЗ/  в обхват  УПИ-I,  кв.73 по ПУП на Крумовград, община Крумовград, поземлен имот с идентификатор 39970.501.955  по  КК и КР на град Крумовград, община Крумовград.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Съобщение за изнесена приемна на областния управител в община Крумовград

 

СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на Област Кърджали

Г-н Даниел Делчев,

ще проведе изнесена приемна  за гражданите на Община Крумовград.

Приемният ден ще се проведе на 25.02.2022 г. /петък/ от 10:00 ч. до 12:00 ч. в залата на първия етаж в сградата на общинска администрация Крумовград, пл. България №5.

Желаещите да посетят изнесената Приемна да заповядат на обявената дата и час.

Общинска администрация Крумовград

Съобщение за обработка срещу кърлежи

    СЪОБЩЕНИЕ относно предстоящи ДДД дейности

     

         Общинска администрация – Крумовград уведомява всички граждани, че е предвидено извършване на обработка против кърлежи на тревните площи на 01.06.2023 г. от 16.00 часа в спортен комплекс Крумовград, ж.к. „Дружба“, междублокови пространства - централна част, хотел „Ахрида“, ж.к. „Запад“ и от 20.00 часа в градски парк. Обработката ще се извърши с гръбна моторна пръскачка, с преперат „СНАЙПЕР“.

         Не е желателен достъпът на хора и животни в района на обработката!

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map