Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Археологически разкопки на късноантичната и средновековна крепост до с. Храстово, общ. Крумовград

zipАРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ 2023 ГОДИНА

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ 2023 ГОДИНА 

 

  

Hrastowo BA 2022

default

default

default

default

default

Списък на образите:

Обр. 1. Района северно от с. Храстово с крепостта в меандър на р. Кесебир. Сн. Калоян Чанев.

Обр. 2. Аерофотография на крепостта в м. Язлъ дереси след приключване на разкопките. Сн. Калоян Чанев.

Обр. 3. Добре запазената късноантична южна стена на крепостта с нарушенията от иманярските интервенции. Сн. Калоян Чанев.

Обр. 4. Добре запазената средновековна Югоизточна кула на крепостта. Сн. Калоян Чанев.

Обр. 5. Двете средновековни кули – част от укрепената резиденция в източната част на крепостта. Сн. Калоян Чанев.

Археологически разкопки на късноантичната и средновековна крепост до с. Храстово, общ. Крумовград

Деян Рабовянов

            Крепостта в м. Язлъ дереси се издига на защитено от меандър на р. Кесебир възвишение на 2 км северно от с. Храстово. Разкопките се проведоха за първа година по инициативата на общ. Крумовград. Чрез 6 сондажа с площ от 240 кв. м, заложени в различни точки на крепостта, се установиха важни данни за живота на този слабо познат обект.

            Естествено защитеното възвишение е било използвано още през елинистическата епоха (IV – I в. пр. Хр.). Запазената и сега до 5,50 м крепостна стена обаче е издигната във втората трета на V в. сл. Хр. Тогава при управлението на император Теодосий II крепостта вероятно е ползвана освен като убежище и като укрепено селище от местното население.

            През Средновековието укреплението било възстановено, но с изключение на една византийска монета от нач. на XIII в. засега липсват сигурни данни за използването му преди XIV в. Тогава в най-високата източна част на крепостта е оформен укрепен резиденциален комплекс. Главна роля в него играят две масивни жилищно-отбранителни кули – „пиргове“, запазени и до днес до 3,5 м височина. Едната е подпряна откъм склона с мощна подпорна стена, а в другата има следи от водохранилище, което е било покрито с масивен зидан свод, блоковете, от който лежат в руините на кулата. Находките от тях свидетелстват за резидирането в крепостта на византийски аристократ с неговия антураж от воини. Данните за крепостта се допълват от проучвания в западната ѝ част некропол. Животът се прекратява в 60-те – 70-те години на XIV в., когато укреплението е превзето със сила при завладяването на Родопите от османците. Очаква се разкопките през новия сезон да обогатят значително историята и визията на този чудесно запазен паметник.

  • Публикувана на 25 Май 2023
  • Посещения: 1569

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map