Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заместник кметове

Заместник-кмет

инж. Абидин Хаджимехмед

Ресори: Общинска собственост, стопанска политика, икономическо развитие и местни данъци и такси /МДТ/

тел. 03641 / 20 03


Заместник-кмет

Неждие Акиф

Ресори: Образование, здравеопазване, култура, социални дейности и МК БППМН
тел. 03641 / 20 05


Заместник-кмет

инж. Асен Хаджиев

Ресори: Строителство, инвестиционна политика и програмите за временна заетост и трудовите ресурси
тел. 03641 / 20 04

  • Посещения: 13834

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map