Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Публични регистри

Документи
Регистър за Юридическите лица с нестопанска цел , в които участва общината

docxАктуален регистър на даренията към 25.01.2024 г.

pdfГлавен регистър за съставени актове за общинска собственост
docСписък на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити
Регистър кучета Община Крумовград
docРегистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Крумовград
docРегистър на заявленята за достъп до информация

docСписък общинските училища на територията на Община Крумовград

zipzipРегистър на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд, zipzipчаст 2
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ВАЛИДНИ

xlsxРегистър на заверените технически паспорти на сгради

xlsxРегистър на обектите, въведени в експлоатация
xlsxРегистър на издадените разрешителни за строеж
 xlsxРегистър на отдадените под наем земи от ОПФ
 Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на община Крумовград

 docxПубличен регистър на даренията на община Крумовград

Р Е Г И СТ Ъ Р за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в Община Крумовград
РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД
xlsРегистър на минималните помощи
 Разпределение на жилищния фонд в община Крумовград, съгласно чл.3,ал.2 от наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища
docРегистър на местните поделения на вероизповеданията

docxГодишен отчет за достъпа до обществена информация в община Крумовград

Регистър на гражданските дружества
Регистър на търговските дружества
 
  • Публикувана на 29 Март 2016
  • Посещения: 10712

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map