Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект на Общ устройствен план на община Крумовград /ОУПО/

 

05.03.2024г.

pdfСтановище по екологична оценка №ХА-1-1/2024 г. на директора на РИОСВ - Хасково за съгласуване на проект на Общ устройствен план на община Крумовград

 

23.11.2023г.

1. pdfНетехническо резюме - доклад на Екологична оценка на ОУПО Крумовград - фаза Предварителен проект23.11.2023г.

 

17.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

 На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Крумовград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Крумовград и Доклад за екологична оценка (Доклад за ЕО) на плана с всички приложения.

Срещата на обществено обсъждане ще се проведе на 28.07.2023г. от 13.00 часа в залата на общински съвет – Крумовград /бивша сграда на АПК/, ул. „Трети март” 3, І-ви етаж.

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на община Крумовград и приложенията към тях (включително Доклада по оценка степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000), ще бъдат на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, в стая №8, ет. 2 в сградата на Общинска администрация - Крумовград,  както и на интернет страницата на възложителя: https://www.krumovgrad.bg/.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Крумовград, гр. Крумовград, пл. „България“ №5, на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Абидин Хаджимехмед,  тел.: 03641 / 20 03,  е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

zipЕкологична оценка на общ устройствен план на община Крумовград

Общ устройствен план община Крумовград.rar

 23.03.2023г.

Община Крумовград, на основание чл. 19 и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, съобщава на обществеността и всички заинтересовани институции, физически и юридически лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана, че провежда консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Крумовград.

1 docxСъобщение за провеждане на консултации23.03.2023г.

2 docxДоклад за ОСВ23.03.2023г.

3 Доклад за Екологична оценка.rar

4 Общ устройствен план община Крумовград.rar

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявявам за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Крумовград” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.

Становища и мнения могат да се депозират до 01.03.2021г. в община Крумовград всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на община Крумовград, гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ №5 и по електронна поща: e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

docОУПО Крумовград - Правила и нормативи08.02.2021г.

docxОУПО Крумовград - Том I08.02.2021г.

zipСнимков материал108.02.2021г., zipСнимков материал208.02.2021г.

pdf1. ZOSDEO_OUP_Krumovgrad08.02.2021г.

pdfShema_consultacii08.02.2021г.

  • Публикувана на 05 Февруари 2021
  • Посещения: 2408

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map