Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Демография

Общината се състои от 80 населени места със 402 махали. В зависимост от броя на жителите им в структурно отношение, броят им изглежда по следния начин :

•общински център гр. Крумовград, с население 4 904 души по настоящ адрес;

•6 големи села, с население между 500 и 1 000 души;

•18 средно големи села, с население между 200 и 500 души;

•55 малки села, с население под 200 души.

          Поради специфичните особености на релефа населените места в общината са разпокъсани и отдалечени. Най-отдалеченото село от общинския център е с.Бряговец, на 55 км. Автобус до там пътува веднъж дневно. Махалите са отдалечени една от друга и са с влошена пътна мрежа по между им.

Населението на община Крумовград  към 15.02.2016 г. по постоянен адрес е 44 709 души. По настоящ адрес броя на населението възлиза на 18 310 души. От тях 4 904 живеят в гр. Крумовград и 13 406 в селските населени места на общината.

Тенденции.

Години Население по постоянен адрес към м.декември Население по настоящ адрес към м. декември
2011 44 866 18 202
2012 44 802 18 058
2013 44 847 17 923
2014 44 864 18 343
2015 44712 18 307

Структурата на населението по пол за общинаКруморад по настоящ адрес към 31.12.2015 г. е следната:

             Общо -  18293
             Мъже -  9267
             Жени -  9026

          Броят на детското население е 3 304 деца, което представлява 18 % от общото население на общината. Делът на лицата в трудоспособна възраст е 58%, а в надтрудоспособна възраст 24 % от общия брой на населението.

Население на 15 и повече години и икономическа активност към 01.02.2011 г. по данни на НСИ:

          Общо – 15 085

          Икономически активни общо – 7 283

          От тях заети – 5 921

          Безработни – 1 332

          Икономически неактивни – 7 802

          Наблюдава се тенденция на увеличаване на делътна лицата в надтрудоспособна възраст, особено по селата. Там основно живеят самотни възрастни хора, които по-трудно успяват да организират ежедневието си.

  • Публикувана на 14 Март 2016
  • Посещения: 8026

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map