Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Кметства

Кметове на кметства

Кмет на населено място

Име, фамилия

Телефон (служебен )

Телефон

Електронна поща

1

с. Аврен

Милена Алекова

03641/20-23  0886072755

0884784549

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2

с. Багрилци

Севдие Идриз

03641/20-25 0889098973

0886981828

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3

с. Бук

Мехмед Мустафа

03641/20-27 0889101784

0889944619

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4

с. Вранско

Джайде Ходжа

03641/20-28 0889098439

0887936823 0885909658

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

5

с. Голямо Каменяне

Хасан Хасан

03641/20-30 0889102490

0885909656

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

6

с. Горна Кула

Джемалетин Налбант

03641/2031 0889076034

0889674361

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7

с. Голяма Чинка

Хабибе Сарач

03641/2032 0884922669

0878200343

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

8

с. Гулийка

Халил Ахмед

03641/20-34 0889097259

0878140500

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

9

с. Джанка

Хатидже Мустафа

03641/20-39 0889102354

0884534969

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

10

с. Д. Кула

Айсел Ибрам

03641/20-36 0889098837

0899399776

 

11

с. Егрек

Милена Тоскова

03641/20-41 0888650027

0877342628

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12

с. Едрино, раб.място в км. П.Ж-во

Орхан Камбер

 

0876843606

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

13

с. Звънарка

Тахсин Ибрям

03641/20-43 0889099275

0889606886

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14

Златолист, раб. място в км. Горна Кула

Неджатин Тахир

03641/2031

0886688466

 

15

с. Кандилка

Елмаз Алимолла

03641/20-44 0884263226

0888490364

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

16

с. Къклица

Хасан Топал

03641/20-47 0884085076

0890581863

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

17

с. Лещарка

Шюкрю Ахмед

03641/20-48 0889102381

0884044476

 

18

с. Луличка

Селяхтин Джелил

03641/20-50 0889102446

0884130813

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

19

с. Малко Каменяне

Басри Ахмед

03641/20-52 0885914040

0889599272

 

20

с. Морянци

Себахтин Юсеин

03641/20-54 0887979281

0882691021

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

21

с. Овчари

Зюлбие Ахмед

0882605526

0888696382

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

22

с. Орех

Ерджан Мюмюн

03641/20-55 0884319887

0899626894

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

23

с. Пашинци

Халил Курт

03641/20-58 0889102153

0887016489

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

24

с. Пелин, раб.място в км. Гул-ка

Мустафа Мехмед

 

0887870283

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

25

с. Подрумче кмет

Хайрие Мустафа

03641/20-60 0884388373

0882626721 0885909655

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

26

с. Полковник Желязово

Мустафа Хасан

03641/20-56 0889101239

0887812245

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

27

с. Поточарка, раб.място в км. Поточница

 

03641/20-57 0889102195

   

28

с. Поточница

Фариз Сефтин

03641/20-61 0888515077

0888142609

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

29

с. Рогач

Севгин Халил

03641/20-63 0889037869

0889707639

 

30

с. Синигер, съставно с. Калайджиево

Кадрие Шаркова

03641/20-65 0889102328

0887839824

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

31

с. Скалак, раб.място в км. Овчари

Айсел Афузбекир

 

0887745134

 

32

с. Сливарка

Фартин Шабан

03641/20-66 0889103490

0887691702

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

33

с. Странджево, съставни села Падало, Орешари и Кожухарци

Джематин Юсуф

03641/20-70 0888970682

0888861740

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

34

с. Студен Кладенец, съставно село Бойник

Себахтин Юсеин

03641/20-67 0886652635

0885045863

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

35

с. Сърнак, раб.място в км. Звънарка

Васви Ибрям

 

0884582350

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

36

с. Тинтява

Мехмед Али

03641/20-72 0887208631

0886284526

 

37

с. Токачка

Мохамед Имам

03641/20-73 0889099261

0889099261 0884269444

 

38

с. Чернооки

Сабри Осман

03641/20-78 0889098737

0889984535

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кметски наместници

1

с. Благун

Юлия Безова

03641/20-26 0889099627

0876845624

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2

с. Бараци

Рами Ахмед

 

0886277535

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3

с. Бряговец

Мишо Mилев

 

0889108134

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4

с. Голям Девесил

Христина Антонова

03641/20-29

0883562046

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

5

Горни Юруци

Асен Шенков Емилов

 

0888292062

 

6

с. Гривка

Джемил Аптула

03641/20-33 0889097491

0898864245

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7

с. Гулия

Хасан Хасан

03641/20-30 0889102490

0885909656

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

8

с. Девесилово

Милка Динева

03641/20-37 0888386607

0878655661

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

9

с. Девесилица

Милка Динева

03641/20-37 0888386607

0878655661

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

10

с. Дъждовник

Сами Хаджъсюлейман

03641/2040 0885388371

0886351752

 

11

с. Каменка

Месут Ибрям

 

0876708338

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

12

с. Ковил

Юсеин Оруч

03641/20-45 0889096037

0888466191

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

13

с. Качулка

Басри Омар

 

0887445962

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

14

с. Котлари

Гюрсел Мехмед

 

0887574455

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

15

с. Красино

Екрем Назиф

03641/20-46 0888714001

0888773480

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

16

с.Лимец

Басри Ахмед Топал

03641/20-49 0884660687

0876558296

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

17

с. Малка Чинка

Якуб Али

 

0897451311

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

18

с. Малък Девесил

Славчо Каменов

03641/20-51 0885714528

0894239291

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

19

с. Метлика

Айше Юсуф

03641/20-53 0889098650

0889933018

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

20

с. Перуника

Шюкрю Исмаил

03641/20-59 0886742389

0877444193

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

21

с. Раличево, раб.място в км. Гривка

Керим Халилефенди

 

0889705915

 

22

с. Рибино

Билял Саръмолла

03641/20-62 0888039931

0895727530

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

23

с. Ручей

Мустафа Мустафа

 

0876655695

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

24

с. Самовила

Хайрие Джамбазова

03641/20-64 0889089713

0877396557

 

25

с. Стари чал

Апти Апти

03641/20-67 0884950740

0889797365 0884148584

 

26

с. Тополка

Назиф Юмер

 

0899727667

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

27

с. Хисар

Хатидже Мустафа

03641/20-39 0889102354

0884534969

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

28

с. Храстово

Мустафа Ахмед

 

0884937018

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

29

с. Чал

Самет Али

03641/20-75 0889089244

0876798524

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

30

с. Черничево

Иван Иванов

03641/20-77 0889072595

0877362288

 
  • Посещения: 5150

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: