Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Здравеопазване

clip_image002

Здравните заведения в община Крумовград са Многопрофилна болница за активно лечение “Живот +” ЕООД и Медицински център № 1 ЕООД.

Многопрофилна болница за активно лечение “Живот +” ЕООД е учредена на 04.09.2000 г. с капитал в размер на 248 595 лева. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Крумовград, като правата на собственост се упражняват от Общински съвет гр. Крумовград.
В лечебното заведение медицински специалисти, съвместно с друг персонал, извършват лечение на лица с остри заболявания, изострени хронични болести и състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебните заведения за извънболнична помощ;
 2. Родилна помощ;
 3. Рехабилитация;
 4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 5. Диспансеризация;

По следните медицински специалности:

 1. Вътрешни болести;
 2. Пневмология и фтизиатрия ;
 3. Педиатрия;
 4. Акушерство и гинекология ;
 5. Анестезиология и интензивно лечение ;
 6. Клинична лаборатория ;
 7. Образна диагностика ;
 8. Обща и клинична патология;
 9. Микробиология;
 10. Физикална и рехабилитационна медицина.

Медицински център №1 ЕООД е лечебно заведение за доболнична специализирана помощ. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Крумовград, като правата на собственост се упражняват от Общински съвет - гр.Крумовград. Съгласно утвърдената здравна карта за Кърджалийска област за оказване на специализирана доболнична помощ, в Медицински център № 1 са предвидени 6 кабинета – вътрешен кабинет, хирургичен кабинет, детски кабинет, УНГ кабинет, АГ кабинет и очен кабинет.


Регистрираните практики в община Крумовград са 19, от които 6 са в гр. Крумовград и крайградски район и 13 практики извън общинския център. Незаети са 1 практика в града и 8 - в селата. Кадровото осигуряване на селските практики в отдалечените погранични райони е затруднено поради транспортните и битови неуредици, липсата на медицинска апаратура и силната амортизация на сградния фонд.

 • Публикувана на 18 Март 2016
 • Посещения: 6498

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map