Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Комисии

Постоянни комисии

 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА в състав от 7 души:

Председател: Ергюн Ахмед Фейзи

Зам.председател: Асен Славчев Тюрдиев

Членове:   

 1. Милчо Иванов Казълов
 2. Хасан Халил Хасан
 3. Сабахтин Ариф Давуд
 4. Ангел Илиев Александров
 5. Али Якуб Халил
 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОКОЛНА СРЕДА в състав от 7 души:

Председател: Мехмед Хасан Али

Зам.председател: Ерол Фикрет Фетта

Членове:   

 1. Шукри Фикри Махмуд
 2. Мехмед Юсеин Чаирлъ
 3. Христо Алеков Мерлев
 4. Нурхан Ремзи Ахмед
 5. Селяхтин Мехмед Заид

III. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКИА И БЕЗРАБОТИЦА в състав от 7 души:

Председател: Лейля Местан Исмаил

Зам.председател: Фами Расим Али

Членове:   

`1. Тасим Ахмед Мустафа

 1. Иван Стойчев Мамирев
 2. Мехмед Юсеин Чаирлъ
 3. Асен Славчев Тюрдиев
 4. Елван Джелял Али
 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ЕВРОФОДОВЕ в състав от 7 души:

Председател: Ерол Фикре т Фетта

Зам.председател: Хасан Халил Хасан

Членове:   

 1. Милчо Иванов Казълов
 2. Мустафа Хабиб Сали
 3. Христо Алеков Мерлев
 4. Али Юсеин Бояджи
 5. Лейля Местан Исмаил
 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ в състав от 7 души:

Председател: Али Якуб Халил

Зам.председател: Венета Миткова Добрева

Членове:   

 1. Гюлназ Назиф Муса
 2. Ергюн Ахмед Фейзи
 3. Ангел Илиев Александров
 4. Елван Джелял Али
 5. Бахрие Мустафа Семерджи
 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА в състав от 7 души:

Председател: Фами Расим Али

Зам.председател: Шукри Фикри Махмуд

Членове:   

 1. Сабахтин Ариф Давуд
 2. Мехмед Хасан Али
 3. Бахтияр Юмер Юмер
 4. Гюлназ Назиф Муса
 5. Венета Миткова Добрева

VII. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ в състав от 7 души:

        

Председател: Тасим Ахмед Мустафа

Зам.председател: Селяхтин Мехмед Заид

Членове:   

 1. Неделчо Димитров Димитров
 2. Али Юсеин Бояджи
 3. Сабахтин Ахмед Чауш
 4. Мустафа Хабиб Сали
 5. Нурхан Ремзи Ахмед

VIII. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) в състав от 7 души:

Председател: Фами Расим Али

Зам.председател: Ерол Фикрет Фетта

Членове:   

 1. Иван Стойчев Мамирев

    2.Светлана Христова Янева

 1. Ергюн Ахмед Фейзи
 2. Мехмед Хасан Али
 3. Али Якуб Халил
 • Посещения: 7793

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: