Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Финанси

Документи Свали
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР за м.04.2024 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР за първото тримесечие на 2024 година download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.03.2024 г. download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м.02.2024 г download1
 Бюджет на община Крумовград за 2024 година  download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м.януари 2024 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР за IV-то тримесечие на 2023 г download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР за м.декември 2023 г download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР за м.ноември 2023 година download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР за м.10.2023 г. download1
Тримесечни  отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за третото тримесечие на 2023 г download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и капиталови разходи за м.септември 2023 г. download1
Годишен финансов отчет за 2022 г download1
Бюджет на община Крумовград за 2023 г download1
 Отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 31.08.2023 г download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 31.07.2023 г. download1
Тримесечни отчети за ксовото изпълнение на бюджета и СЕС за второто тримесечие на 2023 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 30.06.2023 г. download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета ,СЕС и капиталови разходи към 31.05.2023 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 31.03.2023 г. download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 30.04.2023 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР за първото тримесечие на 2023 година
download1
Разчети на община Крумовград за 2023 година download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР за м.02.2023 г. download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2023 г download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР за IV-то тримесечие download1
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 31.12.2022 г.
 
download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 30.11.2022 г. download1
Отчети за нкасовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към31.10.2022 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,КР и СЕС за   III-то тримесечие на 2022 г. download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КРкъм 30.09.2022 г download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.08.2022 г. download1
Годишен финансов отчет на община Крумовград за 2021 година. download1
Отчети за касовоъто изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.07.2022 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР за второто тримесечие на 2022 г download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към м.06.2022 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и капиаталови разходи към 31.05.2022 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 30.04.2022 г. download1
 Tримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.03.2022 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.03.2022 г. download1
Бюджет на община Крумовград за 2022 година download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 28.02.2022 г. download1
Отчет за касвото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.01.2022 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и капиаталови разходи download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи към 31.12.2021г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 30.11.2021г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.10.2021г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и капиталови разходи за третото тримесечие на 2021година download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 30.09.2021 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 31.08.2021г.. download1
Отчет за касовото иузпълнение на бюджета, СЕС и капиаталови разходи към 31.07.2021 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи за второто тримесечие на 2021 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и капиталови разходи м.06.2021 г download1
Годишен финансов отчет на община Крумовград за 2020 година download1
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета,СЕС и КР към 31.05.2021 г download1
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР към 30.04.2021 година download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, СЕС и КР за първото тримесечие на 2021 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на СЕС към 31.03.2021 г download1
Oтчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 28.02.2021 г. download1
Бюджет на община Крумовград за 2021 година download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за СЕС към 31.01.2021 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 г download1
Oтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за СЕС към 30.11.2020г download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2020 г. download1
Годишен финансов отчет на община Крумовград за 2019 година download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС към 30.092020 г. download1
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета и на СЕС към 31.08.2020 г. download1
Отчети за касовото изпълнение на бюджета и на СЕС към 31.07.2020 г download1
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. download1
Отчет за м. Юни 2020г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Май 2020г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Април 2020г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. download1
Отчет за м. Mart 2020г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Февруари 2020г. по изпълнението на Бюджета download1
Бюджет на община Крумовград за 2020г. download1
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. download1
Отчет за м. Януари 2020г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Декември 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Публично обсъждане на проекто-бюджет на община Крумовград за 2020г. 13.01.2020г. download1
Отчет за м. Ноември 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019г. download1
Отчет за м. Септември 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Август 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Юли 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Годишен финансов отчет на Община Крумовград за 2018 г. download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019г. download1
Отчет за м. Юни 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Maй 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Април 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019г. download1
Отчет за м. Март 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Февруари 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Бюджет на община Крумовград за 2019 година download1
Отчет за м. Януари 2019г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Декември 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.12.2018г. download1
Отчет за м. Ноември 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Октомври 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г. download1
Отчет за м. Септември 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Годишен отчет за бюджета на община Крумовград за 2017 година download1
Отчет за м. Август 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Юли 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. download1
Отчет за м. Юни 2018г. по изпълнението на Бюджета
download1
Отчет за м. Май 2018г. по изпълнението на Бюджета
download1
Отчет за м. Април 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. download1
Отчет за м. Март 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Февруари 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Януари 2018г. по изпълнението на Бюджета download1
Бюджет на община Крумовград за 2018 година download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г. download1
Отчет за м. Декември 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Ноември 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Октомври 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г. download1
Отчет за м. Септември 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Одитно становище за заверка с резерви download1
Отчет за м. Август 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Юли 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г download1
Отчет за м. Юни 2017г. по изпълнението на Бюджета download1

Отчет за м. Май 2017г. по изпълнението на Бюджета

download1
Отчет за м. Април 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г download1
Отчет за м. Март 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Февруари 2017г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Януари 2017г. по изпълнението на Бюджета download1

Бюджет на община Крумовград за 2017 година

download1
Годишен финансов отчет за 2016 година на Община Крумовград download1

Бюджет 2016 на община Крумовград

download1
Отчет за касово изпълнение на бюджета на 2015г. download1 
Отчет за м. Декември 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Ноември 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Октомври 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Септември 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Август 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Юли 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Юни 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Май 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Април 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Март 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Февруари 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
Отчет за м. Януари 2016г. по изпълнението на Бюджета download1
  • Публикувана на 29 Март 2016
  • Посещения: 9381

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map