Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проекти

Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

02.10.2023г.

pdfПриключи проект "Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Община Крумовград"02.10.2023г.

12.01.2023г.

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

Община Крумовград обявява подбор за служител на длъжността Акушерка за предоставяне на услугата "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.

zipВижте документацията тук

 

08.06.2018г.

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

docОбявления за класиране на участниците18.02.2020г.

zipОбява за логопед - документация05.02.2020г.

docОбявления за класиране на участниците19.06.2019г.

docxО Б Я В Л Е Н И Е03.05.2019г.

docxОБЯВА ЗА МЕДИАТОР03.05.2019г.

docОБЯВА ЗА СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ - ВТОРА03.05.2019г.

docxОБЯВА ЗА ЛОГОПЕД - ВТОРА03.05.2019г.

docxЗаявление - Приложение 103.05.2019г.

docxДекларация - Приложение 303.05.2019г.

docxДекларация - Приложение 403.05.2019г.

docxАвтобиография - Приложение 203.05.2019г.

 

docОбява Педагог08.06.2018г.

docОбява Медиатор08.06.2018г.

docxДекларация приложение 408.06.2018г.

docxДекларация приложение 308.06.2018г.

docxЗаевление приложение 108.06.2018г.

docxОбявление ЛУ08.06.2018г.

docxАвтобиография08.06.2018г.

11.08.2016г.

Стартира проект „Предоставяне на интегрирани услуги за Ранно Детско Развитие в община Крумовград“

22.08.2016г.

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

05.09.2016г.

Обявления за класиране на участниците

14.09.2016г.

Обяви за работа по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

30.09.2016г.

docОбявления за класиране на участниците

07.10.2016г.

docЗаповед за удължаване на срока за набиране на документи за незаети свободни работни места по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – длъжност: социален работник

07.10.2016г.

docОбява с приложения

docЗаявление - Приложение 1

docАвтобиография - Приложение 2

docДекларация - Приложение 3

docДекларация - Приложение 4

28.10.2016г.

docОбявления за класиране на участниците

06.12.2016г.

docИнформация за хода на проекта за Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

  • Публикувана на 10 Октомври 2016
  • Посещения: 7908

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map