Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Други защитени местности

Защитена местност "Орешари"

Защитената местност "Орешари" е обявена с цел опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни като тис, венерин косъм, родопска горска майка, румелийски трахелиум, черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и др., и съхраняване на забележителния източнородопски ландшафт, включващ скални венци, арки, пещери и тракийски скални ниши.
Местността е разположена в землището на с. Орешари и заема площ от 55 ха.

Защитена местност "Рибино"

Защитена местност "Рибино" е разположена на територия с обща площ 66,3 ха, от които 23,5 ха в землището на с. Рибино и 42,8 ха в землището на с. Самовила.
Обявена е с цел опазване популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения като голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели, трицветен нощник, голям нощник, пешерен прилеп, дългокрил прилеп и др., както и за опазване на карстов ландшафт, включващ скални масиви, извори и пещери.

Защитена местност "Джелеве"

С площ от 4,9 ха, защитената местност се намира в землището на с. Перуника.
Защитена местност с цел опазване на единственото за Източните Родопи находище на Турска леска. За разлика от обикновената леска, която расте като храст, Турската леска расте само като дърво и достига 20 м височина.

Защитена местност "Мандрата"

Площ - 0,3 ха, в землището на с. Чал. Водопад на Ташбунар дере.

Защитена местност "Буреще"

Площ - 0,3 ха, в землището на с. Падало. Водопад на р. Дуран дере.

Защитена местност "Душан"

Площ - 0,1 ха, в землището на с. Красино. Водопад на р. Душан дере.

Защитена местност "Водопада"

Площ - 0,2 ха, в землището на с. Джанка. Водопад на р. Душан дере, землище на с. Джанка.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ОТ РОДОПИТЕ

  • Публикувана на 01 Април 2016
  • Посещения: 652

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: