Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Рехабилитация на улици гр. Крумовград - II етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Съединение“ гр. Крумовград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980204)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 02-06-2020
Номер на поръчката: 00467-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Рехабилитация на улици гр. Крумовград - II етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Съединение“ гр. Крумовград“
Описание: За обекта от настоящата обществената поръчка има изработен инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на строителството за обекта, са описани и рамкирани в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект. Категория на строежа, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ е: IV-та категория. Обекта предмет на настоящата обществена поръчка е за рехабилитация на ул. „Съединение“. Целта на разработката е организиране и регулиране на движението по едно от най-натоварените улични трасета от транспортната схема на града, в съответствие със съвременните изисквания.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2020 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - ОП СМР ул. Съединение.pdf)Обявление за приключване на договор - ОП СМР ул. Съединение.pdf2831 КБ06.08.2021г.
Свали този файл (Диаграма на работната ръка към Техническото предложение на изпълнителя - заличен.pdf)Диаграма на работната ръка към Техническото предложение на изпълнителя - заличен.pdf1057 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Договор СМР ул. Съединение - заличен.pdf)Договор СМР ул. Съединение - заличен.pdf3144 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Обявление до АОП за възложена ОП СМР ул. Съединение.pdf)Обявление до АОП за възложена ОП СМР ул. Съединение.pdf2488 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Техническо предложение и ЛКГ на Изпълнителя ОП СМР ул. Съединение - заличен.pdf)Техническо предложение и ЛКГ на Изпълнителя ОП СМР ул. Съединение - заличен.pdf3964 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Ценово предложение на Изпълнителя ОП СМР ул. Съединение - заличен.pdf)Ценово предложение на Изпълнителя ОП СМР ул. Съединение - заличен.pdf1830 КБ20.10.2020г.
Свали този файл (Заповед класиране ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf)Заповед класиране ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf1179 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf)Протокол № 1 ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf2399 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2 ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf)Протокол № 2 ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf3285 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3 ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf)Протокол № 3 ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf2471 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП ОП ул. Съединение - заличена информация.pdf1850 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - Рехабилитация на улица Съединение.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - Рехабилитация на улица Съединение.pdf632 КБ29.07.2020г.
Свали този файл (Разяснение - ОП Рехабилитация ул. Съединение.pdf)Разяснение - ОП Рехабилитация ул. Съединение.pdf1283 КБ22.06.2020г.
Свали този файл (Проект.rar)Проект.rar63972 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Документация Рехабилитация ул. Съединение.docx)Документация Рехабилитация ул. Съединение.docx92 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (ЕЕДОП ОП УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ.zip)ЕЕДОП ОП УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ.zip82 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП Рехабилитация ул. Съединение.pdf)Заповед за откриване на ОП Рехабилитация ул. Съединение.pdf1893 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Образец № 4.1 КС II - ри - ул. Съединение.xlsx)Образец № 4.1 КС II - ри - ул. Съединение.xlsx17 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Образци -ОП Рехабилитация ул. Съединение.docx)Образци -ОП Рехабилитация ул. Съединение.docx56 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - Рехабилитация ул. Съединение.pdf)Обявление за поръчка - Рехабилитация ул. Съединение.pdf4943 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Приложение № 2 - Проект на договор.doc)Приложение № 2 - Проект на договор.doc85 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП Рехабилитация ул. Съединение.pdf)Решение за откриване на ОП Рехабилитация ул. Съединение.pdf3395 КБ02.06.2020г.
  • Публикувана на 02 Юни 2020
  • Посещения: 1636

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map