Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ -начален етап, гр. Крумовград

Процедура

 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926176)

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП с уник. №:

  00467-2019-0014

Описание:

 

За обекта предмет на обществената поръчка има изработен и одобрен инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на строителството, са описани и рамкирани в одобрения инвестиционен проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. С оглед на което, по отношение на техническите спецификации за изпълнение на настоящия обект, следва да бъдат използвани тези посочени в инвестиционния проект, който е неразделна част към настоящата документация за обществената поръчка.

подаване на оферти: 

  27/08/2019 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор - СМР СУ В. Левски - начален етап - заличено.pdf)Обявление за приключен договор - СМР СУ В. Левски - начален етап - заличено.pdf3537 КБ28.10.2021г.
Свали този файл (Анекс, КСС и обявление -заличен.pdf)Анекс, КСС и обявление -заличен.pdf49236 КБ24.09.2021г.
Свали този файл (Договор и приложения към него - СМР СУ В. Левски начален етап.pdf)Договор и приложения към него - СМР СУ В. Левски начален етап.pdf52195 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена ОП СМР СУ Васил Левски - начален етап.pdf)Обявление за възложена ОП СМР СУ Васил Левски - начален етап.pdf5284 КБ21.11.2019г.
Свали този файл (Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП СМР СУ - начален етап.pdf)Протокол по чл. 60а от ППЗОП - ОП СМР СУ - начален етап.pdf1588 КБ30.09.2019г.
Свали този файл (Протокол № 3 - ОП СМР СУ - начален етап.pdf)Протокол № 3 - ОП СМР СУ - начален етап.pdf1632 КБ30.09.2019г.
Свали този файл (Протокол № 2 - ОП СМР СУ - начален етап.pdf)Протокол № 2 - ОП СМР СУ - начален етап.pdf1110 КБ30.09.2019г.
Свали този файл (Протокол № 1 - ОП СМР СУ - начален етап.pdf)Протокол № 1 - ОП СМР СУ - начален етап.pdf1568 КБ30.09.2019г.
Свали този файл (Заповед за класиране ОП СМР СУ - начален етап.pdf)Заповед за класиране ОП СМР СУ - начален етап.pdf1141 КБ30.09.2019г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения - СМР СУ В. Левски начален етап.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения - СМР СУ В. Левски начален етап.pdf644 КБ05.09.2019г.
Свали този файл (Проект-Училище.rar)Проект-Училище.rar119700 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Проект на договор - СУ ВЛ начален етап.doc)Проект на договор - СУ ВЛ начален етап.doc87 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Обявление за поръчка - СМР СУ В. Левски нач. етап.pdf)Обявление за поръчка - СМР СУ В. Левски нач. етап.pdf4115 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Образци -ОП СУ ВЛ начален етап.docx)Образци -ОП СУ ВЛ начален етап.docx107 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Образец № 2 - ЕЕДОП СУ ВАСИЛ ЛЕВСИ НАЧАЛЕН ЕТАП.zip)Образец № 2 - ЕЕДОП СУ ВАСИЛ ЛЕВСИ НАЧАЛЕН ЕТАП.zip82 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Образец  № 4.1 - КС - СУ Васил Левски - общо.xlsx)Образец № 4.1 - КС - СУ Васил Левски - общо.xlsx158 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Документация ДФЗ СУ ВАСИЛ ЛЕВСИ НАЧАЛЕН ЕТАП.docx)Документация ДФЗ СУ ВАСИЛ ЛЕВСИ НАЧАЛЕН ЕТАП.docx135 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - СМР СУ В. Левски нач. етап.pdf)Решение за откриване на процедура - СМР СУ В. Левски нач. етап.pdf2149 КБ05.08.2019г.
Свали този файл (Заповед за откриване на поръчка - СМР СУ В. Левски - нач. етап.pdf)Заповед за откриване на поръчка - СМР СУ В. Левски - нач. етап.pdf837 КБ05.08.2019г.
  • Публикувана на 05 Август 2019
  • Посещения: 1194

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map