Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и оценка на съответствието за обект „Гранично полицейско управление“

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   00467-2017-0016
Описание:   В обхвата на поръчката се включват следните услуги: 1. Изготвяне на комплексeн доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2, ал.10 и ал.11 от ЗУТ и 2. Упражняване на строителен надзор по време на СМР. В обхвата на услугите попада следния обект: Сградата на Гранично полицейско управление в гр. Крумовград, построена през 1972г., представляваща четвърта категория строеж, с РЗП 1168,16 м2, държавна публична собственост.
подаване на оферти:   

16/03/2017 17:00

 

  • Публикувана на 25 Януари 2017
  • Посещения: 1426

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map