Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител за извършване на Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) за обект Общински детски комплекс – гр. Крумовград

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:    00467-2017-0009
Описание:    Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за обект Общински детски център - гр.Крумовград, като сградата притежава следните параметри: 1.Вид на сградата-Масивна сграда 2.Предназначение на сградата-За обществено обслужване 3.Категория-трета 4.Идентификатор-39970.501.956.1 5.Адрес-гр. Крумовград, в имота на Градски парк - Крумовград 6.Година на построяване-1986 г. 7.Вид собственост-публична общинска 8.Основни обемно-планировъчни и функционални показатели: - Застроена площ-920, 74 м2 - Разгъната застроена площ (РЗП)-1 283,09 м2 - Застроен обем-6 820 м3 - Височина-8,25 м
подаване на оферти:   

09/02/2017 17:00

  • Публикувана на 10 Януари 2017
  • Посещения: 1267

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: