Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ „РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - КРУМОВГРАД

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:    
00467-2017-0008

Описание:    Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за обект Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“ (РС ПБЗН), като сградата притежава следните параметри: Вид на сградата Монолитна Предназначение на сградата Административно-битова сграда Категория първа Идентификатор 39970.505.804 Адрес гр. Крумовград, ул. “Христо Ботев“ №1б Година на построяване 1975г./1986г. Вид собственост Държавна собственост Основни обемно-планировъчни и функционални показатели: Застроена площ 303,42м2 Разгъната застроена площ (РЗП) 1013,27м2
подаване на оферти:   

09/02/2017 17:00

  • Публикувана на 10 Януари 2017
  • Посещения: 1768

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: