Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР)“ НА ОБЕКТ „ЦДГ „ЮРИЙ ГАГАРИН – ГР. КРУМОВГРАД“

 

 Отворена
Процедура 

Публично състезание
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   00467-2016-0024
Описание:  

Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката: 1. Разработване на инвестиционен проект :Инвестиционният проект следва да е във фаза „Работен“ на обект от четвърта категория строежи с РЗП - 1478,00 кв.м., вид на собствеността – публична общинска собственост. 2. Изпълнение на СМР:Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението застроеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 3.Авторски надзор:Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа. Подробно описание на дейностите се съдържа в техническата спецификация на поръчката.

подаване на оферти:   

 16/01/2017 16:00

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Файл/ВръзкаРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Протокол 1 - НСН жилища 1.pdf)Протокол 1 - НСН жилища 1.pdf11152 КБ27.07.2017г.
Свали този файл (Решение за прекратяване на ОП - инженеринг ЦДГ ЮГ.pdf)Решение за прекратяване на ОП - инженеринг ЦДГ ЮГ.pdf827 КБ23.12.2016г.
Свали този файл (Документация инженеринг ЦДГ.doc)Документация инженеринг ЦДГ.doc833 КБ09.12.2016г.
Свали този файл (Решение-инженеринг-ЦДГ.pdf)Решение-инженеринг-ЦДГ.pdf2406 КБ09.12.2016г.
Свали този файл (Обявление-инженеринг-ЦДГ.pdf)Обявление-инженеринг-ЦДГ.pdf4758 КБ09.12.2016г.
Достъп по връзката (http://www.krumovgrad.bg/images/profilnakupuvacha/ing_cdg/CDG_Yuriy_Gagarin.rar)CDG_Yuriy_Gagarin.rar0 КБ09.12.2016г.
  • Публикувана на 09 Декември 2016
  • Посещения: 1052

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map