Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ „РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - КРУМОВГРАД“

 

 Отворена
Процедура 

Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:  
00467-2016-0022

Описание:  
Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за обект Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“ (РС ПБЗН), като сградата притежава следните параметри: Вид на сградата Монолитна Предназначение на сградата Административно-битова сграда Категория първа Идентификатор 39970.505.804 Адрес гр. Крумовград, ул. “Христо Ботев“ №1б Година на построяване 1975г./1986г. Вид собственост Държавна собственост Основни обемно-планировъчни и функционални показатели: Застроена площ 303,42м2 Разгъната застроена площ (РЗП) 1013,27м2
подаване на оферти:   

 13/01/2017 17:00

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Файл/ВръзкаРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Разяснение по ОП - 16.02.2017 г..pdf)Разяснение по ОП - 16.02.2017 г..pdf394 КБ16.02.2017г.
Свали този файл (Решение за прекратяване на ОП - инженеринг РСПБЗН.pdf)Решение за прекратяване на ОП - инженеринг РСПБЗН.pdf794 КБ23.12.2016г.
Свали този файл (РЗПАБ ИНЖЕНЕРИНГ.doc)РЗПАБ ИНЖЕНЕРИНГ.doc848 КБ09.12.2016г.
Свали този файл (Решение-инженеринг-РСПБЗН.pdf)Решение-инженеринг-РСПБЗН.pdf2142 КБ09.12.2016г.
Свали този файл (Обявление-инженеринг-РСПБЗН.pdf)Обявление-инженеринг-РСПБЗН.pdf3713 КБ09.12.2016г.
Достъп по връзката (/images/profilnakupuvacha/ing_pojarna/RayonnaSlujbaPBZH.rar)RayonnaSlujbaPBZH.rar0 КБ09.12.2016г.
  • Публикувана на 09 Декември 2016
  • Посещения: 1142

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map