Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„Избор на изпълнител за извършване на Инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на обект „Общински детски комплекс – гр. Крумовград“

 

 Отворена
Процедура 

Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:  
00467-2016-0021
Описание:  

Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за обект Общински детски център - гр.Крумовград, като сградата притежава следните параметри: 1.Вид на сградата-Масивна сграда 2.Предназначение на сградата-За обществено обслужване 3.Категория-трета 4.Идентификатор-39970.501.956.1 5.Адрес-гр. Крумовград, в имота на Градски парк - Крумовград 6.Година на построяване-1986 г. 7.Вид собственост-публична общинска 8.Основни обемно-планировъчни и функционални показатели: - Застроена площ-920, 74 м2 - Разгъната застроена площ (РЗП)-1 283,09 м2 - Застроен обем-6 820 м3 - Височина-8,25 м

подаване на оферти:   

 13/01/2017 17:00

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Файл/ВръзкаРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение за прекратяване на ОП - инженеринг ОДК.pdf)Решение за прекратяване на ОП - инженеринг ОДК.pdf776 КБ23.12.2016г.
Свали този файл (ОБЩ.ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ.doc)ОБЩ.ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ.doc859 КБ09.12.2016г.
Свали този файл (Решение-инженеринг-ОДК.pdf)Решение-инженеринг-ОДК.pdf2150 КБ09.12.2016г.
Свали този файл (Обявление-инженеринг-ОДК.pdf)Обявление-инженеринг-ОДК.pdf3623 КБ09.12.2016г.
Достъп по връзката (http://www.krumovgrad.bg/images/profilnakupuvacha/ing_odk/Obshtinski_detski_kompleks.rar)Obshtinski_detski_kompleks.rar0 КБ09.12.2016г.
  • Публикувана на 09 Декември 2016
  • Посещения: 1038

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: