Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“

 

 Отворена
Процедура Публично състезание

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:  
00467-2016-0020
Описание:  

Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за обект Административна сграда-държавна собственост - гр.Крумовград, като сградата притежава следните параметри: Вид на сградата Масивна сграда Предназначение на сградата Общинска администрации Категория пета Идентификатор 39970.502.289.1 Адрес гр. Крумовград, пл. „България“ №5 Година на построяване 1936/1987 Вид собственост Частна държавна и частна собственост Основни обемно-планировъчни и функционални показатели: Застроена площ 237,66м2 Разгъната застроена площ (РЗП) 726,42м2

подаване на оферти:   

 13/01/2017 17:00

  • Публикувана на 09 Декември 2016
  • Посещения: 1307

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map