Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград"

 

 Отворена
Процедура Публично състезание
Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   00467-2016-0014
Описание:   Предвидените видове работи за обекта са описани подробно в количествената сметка, приложена към документацията за участие и включва: земни работи - изкоп; асфалтови работи; монтажни работи на метални конструкции; бетонови работи.
Краен срок за подаване на оферти:   

29/09/2016 17:00

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
Файл/ВръзкаРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОП- смр общински пазар.pdf)Обявление за приключване на договор за ОП- смр общински пазар.pdf1587 КБ28.07.2017г.
Свали този файл (Договор с изпълнителя.pdf)Договор с изпълнителя.pdf225 КБ14.12.2016г.
Свали този файл (Техническо предложение на изпълнителя.pdf)Техническо предложение на изпълнителя.pdf2529 КБ14.12.2016г.
Свали този файл (Ценово предложение на изпълнителя.pdf)Ценово предложение на изпълнителя.pdf1183 КБ14.12.2016г.
Свали този файл (Протокол № 3 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАР.pdf)Протокол № 3 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАР.pdf1148 КБ26.10.2016г.
Свали този файл (Протокол № 2 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАР.pdf)Протокол № 2 ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАР.pdf3589 КБ26.10.2016г.
Свали този файл (Протокол № 1 ОП ОБЩИНСИ ПАЗАР.pdf)Протокол № 1 ОП ОБЩИНСИ ПАЗАР.pdf1845 КБ26.10.2016г.
Свали този файл (ЗАПОВЕД.pdf)ЗАПОВЕД.pdf2569 КБ26.10.2016г.
Свали този файл (ДОКЛАД ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАР.pdf)ДОКЛАД ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАР.pdf2071 КБ26.10.2016г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценовите предложения - ОП Пазар.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите предложения - ОП Пазар.pdf288 КБ14.10.2016г.
Свали този файл (Отговор заппитване 13.09..pdf)Отговор заппитване 13.09..pdf351 КБ13.09.2016г.
Достъп по връзката (http://www.krumovgrad.bg/images/profilnakupuvacha/00467-2016-0014/ZaOP.rar)ZaOP.rar45263 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Документация за участие в ОП Общински пазар.pdf)Документация за участие в ОП Общински пазар.pdf1211 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Образец № 1 Техническо предложение.docx)Образец № 1 Техническо предложение.docx196 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Образец № 2 Ценово предложение.docx)Образец № 2 Ценово предложение.docx195 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Образец № 3  ЕЕДОП.doc)Образец № 3 ЕЕДОП.doc379 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Образец № 4 Линеен календарен график.xlsx)Образец № 4 Линеен календарен график.xlsx19 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Обявление ОП Общински пазар.pdf)Обявление ОП Общински пазар.pdf328 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Проект на договор пазар.docx)Проект на договор пазар.docx204 КБ31.08.2016г.
Свали този файл (Решение ОП Общински пазар.pdf)Решение ОП Общински пазар.pdf136 КБ31.08.2016г.
  • Публикувана на 31 Август 2016
  • Посещения: 1255

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: