Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.07.2016 до 31.07.2016 г.

№ по ред Договор №/дата Предмет на договора

Фактура

 /№, дата и стойност/

Платено на дата
1. 493/27.05.2016 г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград по обособена позиция  „Мляко и млечни продукти“

0000009177/21.06.2016

846.16

0000009225/28.06.2016

80.68

0000009256/29.06.2016

57.42

0000009209/27.06.2016

165.60

0000009239/29.06.2016

1948.00

0000009267/30.06.2016

74.90

0000009248/29.06.2016-1385.96

0000009274/22.07.2016-196.00

0000009306/26.07.2016-141.20

0000009293/22.07.2016-502.28

0000009313/25.07.2016-1367.65

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

15.07.2016

15.07.2016

04.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

29.07.2016

29.07.2016

2. 494/27.05.2016 г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община  Крумовград по обособена позиция „Плодове и зеленчуци“

0000009213/27.06.2016

701.89

0000009226/28.06.2016

84.77

0000009251/29.06.2016

95.82

0000009210/27.06.2016

117.54

0000009241/29.06.2016

1190.07

0000009266/30.06.2016

93.83

0000009250/29.06.2016-574.46

0000009280/22.07.2016-253.56

0000009307/26.07.2016-317.22

0000009299/22.07.2016-494.05

0000009317/25.07.2016-889.83

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

15.07.2016

15.07.2016

04.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

29.07.2016

29.07.2016

3. 495/27.05.2016 г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград по обособена позиция „Други хранителни продукти и подправки“

0000009181/21.06.2016

506.58

0000009223/28.06.2016

23.46

0000009258/29.06.2016

23.52

0000009260/29.06.2016

10.15

0000009206/23.06.2016

88.80

0000009245/29.06.2016

509.11

0000009254/29.06.2016-507.38

0000009278/22.07.2016-232.18

0000009304/26.07.2016-116.70

0000009298/22.07.2016-214.92

0000009318/25.07.2016-704.52

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

15.07.2016

04.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

29.07.2016

29.07.2016

4. 522/24.06.2016 г. Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, ученически столове и социални заведения на територията на община Крумовград по обособена позиция „Хляб и хлебни изделия“

0000009176/21.06.2016

210.49

00000009222/28.06.2016

31.98

0000009257/25.06.2016

38.22

0000009207/27.06.2016

80.34

0000009262/29.06.2016

7.80

0000009242/29.06.2016

361.10

0000009270/30.06.2016

48.64

0000009247/29.06.2016-470.56

0000009275/22.07.2016-

16.72

0000009309/26.07.2016-6.84

0000009301/22.07.2016-171.70

0000009312/25.07.2016-506.68

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

15.07.2016

15.07.2016

15.07.2016

04.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

29.07.2016

29.07.2016

5. 1826/23.12.2015г. Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея

1000000792/21.06.2016

38.18

1000000840/29.06.2016

162.25

1000000947/27.07.2016-334.06

1000000946/27.07.2016-318.02

05.07.2016

29.07.2016

29.07.2016

29.07.2016

6. 1761/20.11.2015г.

Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея

4000028730/27.06.2016-117.00

4000028733/27.06.2016-294.00

4000028734/27.06.2016-43.80

05.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

7. 188/21.05.2015 г. Доставка на гориво за транспортните средства

0087346897/30.06.2016

2849.40

0057346896/30.06.2016-11584.84

12.07.2016

08.07.2016

8. 457/07.10.2015 г.

Доставка на гориво за

отопление

9.

746/14.09.2015 г.

ЕТ ”Джан-Мустафа Афузбекир”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

145/20.06.2016

1125.30

144/02.06.2016

1851.30

143/04.05.2016

1636.80

13.07.2016

13.07.2016

13.07.2016

10.

747/15.09.2015 г.

„Елит Транс” ЕООД

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

11.

748/14.09.2015 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

12.

749/14.09.2015 г.

ЕТ ”Асен Чолаков”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

13.

750/14.09.2015 г.

ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

14.

754/14.09.2015 г.

ЕТ ”Диамант-Хасан Хайрула”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

0000000044/15.06.2016

1760.55

0000000043/31.05.2016

2880.90

0000000042/03.05.2016

2400.75

01.07.2016

01.07.2016

01.07.2016

15.

755/14.09.2015 г.

ЕТ ”Курт2003-Хасан Курт”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

16.

757/14.09.2015 г.

„Елит Транс” ЕООД

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

17.

758/14.09.2015 г.

ЕТ „Чавдар 94”

Специализиран превоз на деца и ученици до 16 год. по утвърдена транспортна схема на община Крумовград за учебната

2015/2016 г.

1629/23.12.2014 г

ЕТ „Чавдар 94”

Абонаментни карти пенсионери 00000000016/26.07.2016-913.35 28.07.2016

1620/23.12.2014 г

„Елит Транс” ЕООД

Абонаментни карти пенсионери

0000011839/25.07.2016-11.50

0000011838/25.07.2016-11.50

28.07.2016

28.07.2016

1621/23.12.2014 г

„Елит Транс” ЕООД

Абонаментни карти пенсионери

0000011839/25.07.2016-210.45

0000011838/25.07.2016-210.45

28.07.2016

28.07.2016

1628/23.12.2014 г

„Елит Транс” ЕООД

Абонаментни карти пенсионери

0000011839/25.07.2016-707.29

0000011838/25.07.2016-651.07

28.07.2016

28.07.2016

1630/23.12.2014 г

ЕТ ”Асен Чолаков”

Абонаментни карти пенсионери 0000001419/26.07.2016-971.61 28.07.2016

1631/23.12.2014 г

ЕТ ”Асен Чолаков”

Абонаментни карти пенсионери 0000001419/26.07.2016-971.62 28.07.2016
  • Публикувана на 16 Август 2016
  • Посещения: 1540

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map