Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по публичност и визуализация на проект: BG16RFOP001-2.001-0162-СО-1

 

 Отворена
Процедура Събиране на оферти с обява
Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:   9058620
Описание:   Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите по публичност и визуализация на проект: BG16RFOP001-2.001-0162-СО-1 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград – II“ по две обособени позиции: ОП № 1 „Изработка, доставка и монтаж на билборд и постоянна информационна табела и изработка и доставка на печатни, информационни и промоционални материали“- запазена обществена поръчка  съгласно чл. 12 от ЗОП и ОП № 2  „Подготовка и провеждане на публични мероприятия и публикации в регионални вестници“
Краен срок за подаване на оферти:    23.11.2016 г.  17:00 ч.
  • Публикувана на 15 Ноември 2016
  • Посещения: 1376

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map