Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРИЕТА ОТ ОбС КРУМОВГРАД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД СЪОБЩАВА ,

ЧЕ Е ИЗГОТВИЛА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРИЕТА ОТ ОбС КРУМОВГРАД, КАКТО СЛЕДВА:

БИЛО СТАВА

Чл.21(4) Фирми, развиващи производствена дейност с новоразкрити, не по-малко от 10 работни места, без задължения към общината и НАП, през първите 12 месеца от датата на сключване на договора, се освобождават от наем, а след този срок заплащат 80% от наемната цена.

Чл.21(4) Фирми, развиващи производствена дейност с новоразкрити работни места, без задължения към общината и НАП, през първите 12 месеца от датата на сключване на договора, се освобождават от наем, а след този срок заплащат:

- 80% от дължимата наемна цена при наемане на не по-малко от 10 работни места.

- 70% от дължимата наемна цена при наемане на не по-малко от 20 работни места.

- 60% от дължимата наемна цена при наемане на не по-малко от 30 работни места.

- 50% от дължимата наемна цена при наемане на не по-малко от 50 работни места.

- 40% от дължимата наемна цена при наемане на не по-малко от 100 работни места.

- 30% от дължимата наемна цена при наемане на над 150 работни места.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.. 77 АПК, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ.

  • Публикувана на 10 Януари 2017
  • Посещения: 1050

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map