Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград

 

 

Отворена

Процедура

 

Събиране на оферти с обяви 

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП с уник. №:

 

9078129

Описание:

 

В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следния обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград“. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – най-ниска цена. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 17.07.2018 год. от 10:00 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Срок за подаване на оферти: 

  16.07.2018 г.  17:00 ч.
  • Публикувана на 05 Юли 2018
  • Посещения: 607

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: