Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI - 936 и УПИ VII - 940, кв. 8, по плана на гр. Крумовград

Процедура

 

Публични състезания

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

 

Описание:

 

Предметът на обществената поръчка обхваща строителство на обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград”, съгласно инвестиционен проект. Основните СМР са както следва: ново композиционно решение на дворните пространства, включително алеи и площадки; изграждане на места за отдих; преасфалтиране на зоните за автомобилен достъп до сградите; подмяна на настилките по алеите; изграждане на 10 игрови площадки с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи; изграждане на 2 спортни площадки – една за футбол/волейбол с настилка от изкуствена трева и една за баскетбол със саморазливна каучукова настилка; изграждане на една площадка за обучение по безопасност на движението; ремонт на оградата; демонтаж на съществуващи паркови и детски съоръжения; озеленителни мероприятия.

Краен срок за подаване на оферти: 

 

 14/05/2018 до 17:00 часа

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор  - СМР  ДГ М. Палаузов.pdf)Обявление за приключване на договор - СМР ДГ М. Палаузов.pdf2594 КБ02.06.2020г.
Свали този файл (Анекс № 1 към договор № 257 от 30.07.2018 г..pdf)Анекс № 1 към договор № 257 от 30.07.2018 г..pdf6184 КБ06.11.2019г.
Свали този файл (Обявление за изменение - СМР ДГ М. Палаузов.pdf)Обявление за изменение - СМР ДГ М. Палаузов.pdf2633 КБ06.11.2019г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - СМР ДГ.pdf)Обявление за възложена поръчка - СМР ДГ.pdf3281 КБ10.08.2018г.
Свали този файл (ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.rar)ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.rar22260 КБ10.08.2018г.
Свали този файл (ДОГОВОР СМР ДГ Митко Палаузов.pdf)ДОГОВОР СМР ДГ Митко Палаузов.pdf8552 КБ10.08.2018г.
Свали този файл (ЛКГ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.pdf)ЛКГ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.pdf4872 КБ10.08.2018г.
Свали този файл (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.pdf)ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.pdf1055 КБ10.08.2018г.
Свали този файл (ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ СМР ДГ.pdf)ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ СМР ДГ.pdf1542 КБ27.06.2018г.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ 2 СМР ДГ.pdf)ПРОТОКОЛ 2 СМР ДГ.pdf2410 КБ27.06.2018г.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ № 3 СМР ДГ.pdf)ПРОТОКОЛ № 3 СМР ДГ.pdf1312 КБ27.06.2018г.
Свали този файл (Съобщение-СМР ДГ.pdf)Съобщение-СМР ДГ.pdf334 КБ13.06.2018г.
Свали този файл (Протокол № 1 СМР ДГ.pdf)Протокол № 1 СМР ДГ.pdf3057 КБ25.05.2018г.
Свали този файл (Разяснение - СМР М.Палаузов.pdf)Разяснение - СМР М.Палаузов.pdf787 КБ08.05.2018г.
Свали този файл (Proekt.rar)Proekt.rar68887 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (03. Указания за участие - Избор на изпълнител на СМР за обект.docx)03. Указания за участие - Избор на изпълнител на СМР за обект.docx143 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (04. Технически спец..docx)04. Технически спец..docx122 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (05. КС - СМР.xlsx)05. КС - СМР.xlsx39 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (06. Образци - Избор на изпълнител на СМР за обект.docx)06. Образци - Избор на изпълнител на СМР за обект.docx108 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (06.1. КСС - СМР.xlsx)06.1. КСС - СМР.xlsx44 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (07. Проект на договор - Избор на изпълнител на СМР за обект.docx)07. Проект на договор - Избор на изпълнител на СМР за обект.docx118 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (еЕЕДОП.zip)еЕЕДОП.zip93 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (Заповед за отриване - СМР ДГ М.Палаузов.pdf)Заповед за отриване - СМР ДГ М.Палаузов.pdf604 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (Обявление за поръчка-СМР ДГ М.Палаузов.pdf)Обявление за поръчка-СМР ДГ М.Палаузов.pdf4105 КБ11.04.2018г.
Свали този файл (Решение за откриване на ОП-СМР ДГ М.Палаузов.pdf)Решение за откриване на ОП-СМР ДГ М.Палаузов.pdf1991 КБ11.04.2018г.
  • Публикувана на 11 Април 2018
  • Посещения: 967

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: