Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5

Процедура

 

Публични състезания 

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

 

Описание:

 

Предмет на обществената поръчка е „Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена”, със следните обособени позиции:

№ 1 „Строителни материали и инвентар”,

№ 2 „ВиК материали, части и инвентар”,

№ 3 „Метал и метални изделия”,

№ 4 „Бои, подови и стенни покрития и инвентар”,

№ 5 „Електрически материали”

Краен срок за подаване на оферти: 

   07/09/2017 17:00
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на даговор за обществена поръчка - Строителни материали ОП 2.pdf)Обявление за приключване на даговор за обществена поръчка - Строителни материали ОП 2.pdf1352 КБ17.01.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на даговор за обществена поръчка - Строителни материали ОП 1.pdf)Обявление за приключване на даговор за обществена поръчка - Строителни материали ОП 1.pdf1338 КБ17.01.2019г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОП - Строителни м-ли ОП 5.pdf)Обявление за приключване на договор за ОП - Строителни м-ли ОП 5.pdf1354 КБ19.12.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОП - Строителни м-ли ОП 4.pdf)Обявление за приключване на договор за ОП - Строителни м-ли ОП 4.pdf1338 КБ19.12.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за ОП - Строителни м-ли ОП 3.pdf)Обявление за приключване на договор за ОП - Строителни м-ли ОП 3.pdf1344 КБ19.12.2018г.
Свали този файл (Договор за доставка на стр.материали-ОП 1.pdf)Договор за доставка на стр.материали-ОП 1.pdf9373 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Договор за доставка на стр.материали-ОП 2.pdf)Договор за доставка на стр.материали-ОП 2.pdf15682 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Договор за доставка на стр.материали-ОП 3.pdf)Договор за доставка на стр.материали-ОП 3.pdf8585 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Договор за доставка на стр.материали-ОП 4.pdf)Договор за доставка на стр.материали-ОП 4.pdf11924 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Договор за доставка на стр.материали-ОП 5.pdf)Договор за доставка на стр.материали-ОП 5.pdf7687 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - строителни материали.pdf)Обявление за възложена поръчка - строителни материали.pdf5307 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Заповед класиране ОП Строителни материали.pdf)Заповед класиране ОП Строителни материали.pdf292 КБ09.10.2017г.
Свали този файл (Протокол № 2 ОП Строителни материали.pdf)Протокол № 2 ОП Строителни материали.pdf309 КБ09.10.2017г.
Свали този файл (Протокол № 3 ОП Строителни материали.pdf)Протокол № 3 ОП Строителни материали.pdf753 КБ09.10.2017г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценовите предложения ОП Строителни материали.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите предложения ОП Строителни материали.pdf33 КБ27.09.2017г.
Свали този файл (Протокол № 1 на комисията - строителни материали.pdf)Протокол № 1 на комисията - строителни материали.pdf13963 КБ15.09.2017г.
Свали този файл (Razyasneniya.pdf)Razyasneniya.pdf210 КБ28.08.2017г.
Свали този файл (Разяснение-строителни материали.pdf)Разяснение-строителни материали.pdf880 КБ24.08.2017г.
Свали този файл (ЕЕДОП.doc)ЕЕДОП.doc209 КБ15.08.2017г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc73 КБ15.08.2017г.
Свали този файл (Приложение № 5.1.xls)Приложение № 5.1.xls378 КБ15.08.2017г.
Свали този файл (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към документацията ХрП 2017.docx)Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към документацията ХрП 2017.docx39 КБ15.08.2017г.
Свали този файл (Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка.pdf9349 КБ15.08.2017г.
Свали този файл (Решение за откриване на процедура-доставка на строителни материали.pdf)Решение за откриване на процедура-доставка на строителни материали.pdf2947 КБ15.08.2017г.
Свали този файл (Техническа спецификация 1.doc)Техническа спецификация 1.doc27 КБ15.08.2017г.
Свали този файл (Указания за участие-доставка на строителни материали 2017 г..doc)Указания за участие-доставка на строителни материали 2017 г..doc246 КБ15.08.2017г.
  • Публикувана на 15 Август 2017
  • Посещения: 1133

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: