Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„Осигуряване на специализиран превоз за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици на територията на община Крумовград по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2018/2019 и 2019/2020 година“ по обособени позиции № 1-13

 

 Отворена
Процедура Открита процедура
Възложител:   Община Крумовград
АОП с уник. №:    00467-2018-0007
Описание:   Предметът на обществената поръчка е: „Осигуряване на специализиран превоз за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици на територията на община Крумовград по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2018/2019 и 2019/2020 година» по обособени позиции № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,и 13. Обособените позиции и включените в тях общ максимален дневен пробег, единична цена на пробег и учебни дни са описани подробно в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Предвид спецификата на обществената поръчка посочените километри са максимални и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване. В зависимост от учебната програма, броя ученици и населени места с деца и ученици от населени места, възложителят си запазва правото за промяна в дневния пробег и брой курсове, като не се надхвърлят обявения общ максимален дневен пробег и стойността на договора. Броят на местата в необходимите МПС са съобразени с броя на пътуващите деца и ученици и терена по маршрута.
подаване на оферти:   

30/07/2018 17:00

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 13.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 13.pdf2533 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 12.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 12.pdf2540 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 11.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 11.pdf2531 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 10.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 10.pdf2529 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 9.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 9.pdf2540 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 8.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 8.pdf2529 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 7.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 7.pdf2550 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 5.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 5.pdf2548 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 4.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 4.pdf2566 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 3.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 3.pdf2546 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 2.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 2.pdf2528 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 1.pdf)Обявление за изпълнен договор ОП Специализиран превоз ОП 1.pdf2545 КБ28.07.2020г.
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - прекратен договор по ОП№  6 ОП Спец. превоз.pdf)Обявление за приключване на договор - прекратен договор по ОП№ 6 ОП Спец. превоз.pdf1571 КБ09.08.2019г.
Свали този файл (Договори Спец.превоз.rar)Договори Спец.превоз.rar84302 КБ25.09.2018г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка-спец.превоз.pdf)Обявление за възложена поръчка-спец.превоз.pdf11349 КБ25.09.2018г.
Свали този файл (Протокол № 3 - спец. превоз.pdf)Протокол № 3 - спец. превоз.pdf4222 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Протокол № 2 - спец. превоз.pdf)Протокол № 2 - спец. превоз.pdf1607 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Протокол № 1 -спец. превоз.pdf)Протокол № 1 -спец. превоз.pdf3746 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Заповед класиране - спец. превоз.pdf)Заповед класиране - спец. превоз.pdf4127 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Доклад - спец. превоз.pdf)Доклад - спец. превоз.pdf3146 КБ08.08.2018г.
Свали този файл (Съобщение за отваряне на цени в ОП - спец. превоз.pdf)Съобщение за отваряне на цени в ОП - спец. превоз.pdf366 КБ01.08.2018г.
Свали този файл (Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка.pdf22116 КБ22.06.2018г.
Свали този файл (еЕЕДОП.zip)еЕЕДОП.zip82 КБ22.06.2018г.
Свали този файл (Образци Специализиран превоз.docx)Образци Специализиран превоз.docx41 КБ22.06.2018г.
Свали този файл (Проект на договор.doc)Проект на договор.doc151 КБ22.06.2018г.
Свали този файл (Техническа спецификация Специализиран превоз.doc)Техническа спецификация Специализиран превоз.doc188 КБ22.06.2018г.
Свали този файл (УКАЗАНИЯ 2018 Специализиран превоз.docx)УКАЗАНИЯ 2018 Специализиран превоз.docx104 КБ22.06.2018г.
Свали този файл (Заповед за откриване на ОП.pdf)Заповед за откриване на ОП.pdf1273 КБ22.06.2018г.
Свали този файл (Решение за откриване на поръчка.pdf)Решение за откриване на поръчка.pdf4473 КБ22.06.2018г.
  • Публикувана на 22 Юни 2018
  • Посещения: 889

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: