Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

„Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2017-2018 г. на общинските пътища на територията на Община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17

Процедура

 

Открита процедура

Възложител:

 

Община Крумовград

АОП No:

 

Описание:

 

Предмет на обществената поръчка е „Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2017-2018 г. на общинските пътища на територията на Община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Включените в нея продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация.

Краен срок за подаване на оферти: 

   31/10/2017 до 17:00 часа
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 1.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 1.pdf1482 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 2.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 2.pdf1504 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 3.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 3.pdf1432 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 4.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 4.pdf1476 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 5.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 5.pdf1449 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 6.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 6.pdf1442 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 7.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 7.pdf1472 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 8.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 8.pdf1443 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 9.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 9.pdf1436 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 10.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 10.pdf1452 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 11.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 11.pdf1480 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 12.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 12.pdf1515 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 13.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 13.pdf1468 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 14.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 14.pdf1488 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 15.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 15.pdf1488 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 16.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 16.pdf1545 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 17.pdf)Обявление за приключен договор-Зимно поддържане 2017-2018 ОП 17.pdf1525 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 1.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 1.pdf4237 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 2.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 2.pdf4361 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 3.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 3.pdf4315 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 4.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 4.pdf4451 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 5.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 5.pdf4382 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 6.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 6.pdf4296 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 7.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 7.pdf4167 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 8.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 8.pdf4548 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 9.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 9.pdf3952 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 10.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 10.pdf4228 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 11.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 11.pdf4294 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 12.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 12.pdf4093 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 13.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 13.pdf4237 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 14.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 14.pdf4223 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 15.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 15.pdf4385 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 16.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 16.pdf4222 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 17.pdf)Договор за възлагане на обществена поръчка ОП 17.pdf4412 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf14811 КБ19.01.2018г.
Свали този файл (Доклад-зимно поддържане.pdf)Доклад-зимно поддържане.pdf4404 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Заповед - класиране Зимно поддържане.pdf)Заповед - класиране Зимно поддържане.pdf5386 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Протокол №2 Зимно поддържане.pdf)Протокол №2 Зимно поддържане.pdf8289 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Протокол №3 Зимно поддържане.pdf)Протокол №3 Зимно поддържане.pdf9073 КБ05.12.2017г.
Свали този файл (Съобщение-отваряне на ценови предложения.pdf)Съобщение-отваряне на ценови предложения.pdf361 КБ22.11.2017г.
Свали този файл (Протокол № 1 - зимно поддържане.pdf)Протокол № 1 - зимно поддържане.pdf29247 КБ10.11.2017г.
Свали този файл (Документация за участие-зимно.doc)Документация за участие-зимно.doc271 КБ25.09.2017г.
Свали този файл (ЕЕДОП.doc)ЕЕДОП.doc209 КБ25.09.2017г.
Свали този файл (Обявление за ОП Зимно 2017-2018.pdf)Обявление за ОП Зимно 2017-2018.pdf841 КБ25.09.2017г.
Свали този файл (Приложения.docx)Приложения.docx50 КБ25.09.2017г.
Свали този файл (Проект на договор.docx)Проект на договор.docx35 КБ25.09.2017г.
Свали този файл (Решение ОП Зимно 2017-2018.pdf)Решение ОП Зимно 2017-2018.pdf175 КБ25.09.2017г.
Свали този файл (Техническа спецификация.doc)Техническа спецификация.doc32 КБ25.09.2017г.
  • Публикувана на 25 Септември 2017
  • Посещения: 1369

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: