Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Декларации ЗПКОНПИ

Декларации ЗПКОНПИ

№ по ред

 

Име, презиме и фамилия

Заемана публична длъжност

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

3.      

Джелил Аптула

кмет на кметство

Гривка

 

 download1

 

4.      

Назиф Юмер

кмет на кметство Тополка

 

 download1

 

5.      

Шюкрю  Исмаил

кмет на кметство Перуника

 

 download1

 

7.      

Мохамед  Имам

кмет на кметство Токачка

download1

 download1

 

8.      

Мустафа Мустафа

кмет на кметство

 Ручей

 

 download1

 

9.      

Мустафа Ахмед

кмет на кметство Храстово

 

download1 

 

10.                        

Мустафа Мехмед

кмет на кметство

Пелин

download1

download1 

 

13.                        

Хабибе Сарач

кмет на кметство

Голяма чинка

download1

download1 

 

14.                        

Якуб Али

кмет на кметство

Малка чинка

 

download1 

 

15.                        

Билял

Саръмолла

кмет на кметство

 Рибино

 

download1 

 

16.                        

Ерджан  Мюмюн

кмет на кметство

Орех

download1

download1 

 

17.                        

Себахтин Юсеин

кмет на кметство Морянци

 

download1 

 

19.                        

Фариз Сефтин

кмет на кметство Поточница

download1

download1 

 

20.                        

Айше Юсуф

кмет на кметство Метлика

 

download1 

 

21.                        

Екрем Назиф

кмет на кметство Красино

 

download1 

 

22.                        

Гюрсел Мехмед

кмет на кметство Котлари

 

download1 

 

23.                        

Мехмед Мустафа

кмет на кметство

 Бук

download1

download1 

 

24.                        

Мехмед Али

кмет на кметство Тинтява

download1

download1 

 

25.                        

Славчо Каменов

кмет на кметство

Малък девесил

 

download1 

 

26.                        

Джемалетин Налбант

кмет на кметство

Горна кула

download1

download1 

 

28.                        

Васви Ибрям

кмет на кметство

Сърнак

download1

 download1

 

29.                        

Рами Ахмед

кмет на кметство

Бараци

 

 download1

 

30.                        

Иван Иванов

кмет на кметство Черничево

 

download1 

 

31.                        

Джематин Юсуф

кмет на кметство

Странджево

download1

download1 

 

33.                        

Христина Антонова

кмет на кметство Голям девесил

 

 download1

 

34.                        

Юсеин Махмуд

кмет на кметство

Гулия

 

 download1

 

35.                        

Юсеин Оруч

кмет на кметство

Ковил

   download1  

36.                        

Хасан Хасан

кмет на кметство

Голямо каменяне

download1  download1  

37.                        

Джайде Ходжа

кмет на кметство

Вранско

download1  download1  

38.                        

Кадрие Шаркова

кмет на кметство

Синигер

download1  download1  

39.                        

Хайрие Мустафа

кмет на кметство

Подрумче

download1  download1  

40.                        

Селяхтин Джелил

кмет на кметство

Луличка

download1  download1  

41.                        

Мишо  Милев

кмет на кметство

Бряговец

   download1  

42.                        

Мустафа Хасан

кмет на кметство

Полковник Желязово

download1  download1  

43.                        

Месут Ибрям

кмет на кметство

Каменка

   download1  

45.                        

Басри Омар

кмет на кметство

Качулка

   download1  

46.                        

Айсел Ибрям

кмет на кметство

Долна кула

download1  download1  

47.                        

Хатидже Мустафа

кмет на кметство

Джанка

download1  download1  

48.                        

Елмаз Алимолла

кмет на кметство

Кандилка

download1  download1  

49.                        

Милена Алекова

кмет на кметство

Аврен

download1  download1  

50.                        

Севдие Идрис

кмет на кметство

Багрилци

download1  download1  

51.                        

Самет Али

кмет на кметство

Чал

   download1  

52.                        

Фартин Шабан

кмет на кметство

Сливарка

download1  download1  

54.                        

Зюлбие Ахмед

кмет на кметство

Овчари

download1  download1  

58.                        

Тахсин Ибрям

кмет на кметство

Звънарка

download1  download1  

59.                        

Халил Ахмед

кмет на кметство

Гулийка

download1  download1  

61.                        

Орхан Камбер

кмет на кметство

Едрино

download1 download1   

62.                        

Хасан Топал

кмет на кметство

Къклица

download1 download1   
63. Мариела Танева управител на мед. център  download1 download1  
64. Неджатин Тахир кмет на кметство Златолист download1 download1  
65. Милена Тоскова кмет на кметство Егрек download1 download1  
66. Шюкрю Ахмед кмет на кметство Лещарка download1 download1  
67. Халил Курт кмет на кметство Пашинци download1 download1  
68. Басри Ахмед кмет на кметство Малко Каменяне download1 download1  
69. Айсел Афузбекир кмет на кметство Скалак download1 download1  
70. Севгин Халил кмет на кметство Рогач download1 download1  
71. Мохамед Чолак кмет на кметство Поточарка  download1 download1  
72. Осман Ахмед кмет на кметство Ст. Кладенец  download1 download1  
462. Гюрсел Гюслю д-р ОД "Крумовица"  download1 download1  
75.  Мехмед Мустафа кмет на кметство Чернооки  download1 download1  
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  • Посещения: 3450

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map