Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

11.08.2016г.

Стартира проект „Предоставяне на интегрирани услуги за Ранно Детско Развитие в община Крумовград“

22.08.2016г.

Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

05.09.2016г.

Обявления за класиране на участниците

14.09.2016г.

Обяви за работа по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

30.09.2016г.

docОбявления за класиране на участниците

07.10.2016г.

docЗаповед за удължаване на срока за набиране на документи за незаети свободни работни места по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ – длъжност: социален работник

07.10.2016г.

docОбява с приложения

docЗаявление - Приложение 1

docАвтобиография - Приложение 2

docДекларация - Приложение 3

docДекларация - Приложение 4

28.10.2016г.

docОбявления за класиране на участниците

06.12.2016г.

docИнформация за хода на проекта за Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”

  • Публикувана на 10 Октомври 2016
  • Посещения: 2271

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: