Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект "Подкрепа за независим живот"

pdfНа 01.12.2020 г. приключи изпълняваният от община Крумовград проект „Грижа и подкрепа за независим живот в община Крумовград” с бенефициент община Крумовград02.12.2020г. 

pdfПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД22.12.2017г.

pdfСъобщение за проведена супервизия по проект "Подкрепа за независим живот"20.10.2017г.

pdfСъобщение за напредъка по изпълнението на проект "Подкрепа за независим живот" в община Крумовград31.08.2017г.

pdfПРОВЕДЕНА ПОРЕДНА СУПЕРВИЗИЯ НА НАЕТИТЕ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”30.06.2017г.

pdfИнформация за изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.31.05.2017г.

pdfПредставители на община Крумовград посетиха потребители на социални услуги по проект „Подкрепа за независим живот“ 22.03.2017г. 

 pdfСъобщение за проведена поредна групова супервизия на наетите 14 домашни помощници, които обгрижват 30 потребители.24.02.2017г.

На 30.12.2016 г. - В община Крумовград продължават да се реализират дейностите по предоставяне на интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.002-0181–С001 „Подкрепа за независим живот”

На 12.10.2016 - Проведена супервизия на доставчиците на социалната услуга „Домашен помощник”

На 18 юли 2016 - Съобщение отностно изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот"

О б я в а

за подбор на длъжност Медицински специалист и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугите „личен асистент“  и „домашен помощник“ по Проект „Подкрепа за независим живот

docОбявление Медицинска сестра

docЗаявление за медицинска сестра - Приложение 1

docДекларацияе за съгласие за Медицинска сестра


О б я в а

за подбор на длъжност Психолог по Проект „Подкрепа за независим живот

docОбявление Психолог

docЗаявление Психолог Приложение 1

docДекларацияе за съгласие за Психолог


  • Публикувана на 28 Март 2016
  • Посещения: 9141

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map