Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Избори за Народно събрание 2017 година

Г Р А Ф И К

по микрорайони за раздаване на изборни материали на 25.03.2017 година в сградата на бившето АПК - за избори за Народно събрание

Райони

Населени места

Час за получаване

1.

Район Странджево

Странджево, Бряговец, Котлари

Падало

13.00ч - 13.30ч

2.

Район Черничево

Черничево, Синигер, Благун, Тинтява, Горни Юруци 13.30ч - 14.00ч
3.

Район Аврен

Аврен, Девесилица, Девесилово, М.Девесил, Г.Девесил, Егрек 14.00ч - 14.30ч

4.

Район Поточница

Поточница, Студен Кладенец, Морянци, Красино, Стари Чал,Поточарка 14.30ч -15.00ч
5.

Район Токачка

Токачка, Пашинци,

Бук,Раличево, Лещарка, Тополка, Гривка

15.00ч -   15.30ч
6. Район Голяма Чинка Г.Чинка, М.Чинка, Метлика, Кандилка, Рибино, Самовила 15.30ч - 16.00ч
7.

Район Гулийка

Пелин, Гулийка, Перуника, Багрилци,Чернооки,Чал, 16.00ч - 16.30ч
8.

Район Голямо Каменяне

Г.Каменяне, М.Каменяне, Гулия,

Подрумче, Дъждовник

16.30ч -   17.00ч

Къклица, Храстово, Лимец

Ручей

9.

РАЙОН КРАЙГРАДСКИ Звънарка, Сърнак, Г. Кула, Д. Кула1, Д.Кула 2, Вранско Oвчари,Скалак, П.Желязово, Едрино,Златолист, Звънарка К,Орех,

Каменка,Ковил,Бараци,Качулка,Хисар,Джанка, Луличка, Сливарка,Рогач,

                                                                                           От   17.00 часа

10

                                                                                          

Секции в Крумовград – 1,2,3,4,5 и 6                           От 17.00часа

 

         

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ СЕКЦИИ ОТ ГРАДА И КРАЙГРАДСКИ РАЙОН ЩЕ

БЪДАТ ИЗВОЗЕНИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ А РАЙОНИТЕ С АВТОБУСИ !!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за членовете на СИК и ПСИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 Заповед за образуване на територията на община Крумовград на две подвижни избирателни секции за провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 година.

ТАБЛИЦА 1 към т.1 на Решение №40/24.02.2017на назначени секционни избирателни комисии в община Крумовградза произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Покана до партии за 10.03.2017г.


zapoved sekcii

 

pdfЗ А П О В Е Д: Определям местата за  разлепване  и поставяне на агитационните материали от  партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в   изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

Заповед КО-96 гр. Крумовград, 30.01.2017г.

pdfПокана до партии за 14.02.2017г.

pdfЗаповед за местата за обявяване на избирателните списъци08.02.2017г.

Избирателенсписък 1 за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Избирателен списък 2 за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
на 26 март 2017 г.

  • Публикувана на 01 Февруари 2017
  • Посещения: 778

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: