Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Нова възможност за работа на хората с увреждания в община Крумовград

Нова възможност за работа на хората с увреждания в община Крумовград

         От днес в община Крумовград  започват работа 53 лица с трайни увреждания на възраст над 29 г.   по проект „Обучения и заетост“ и  3 по проект „Обучения и заетост за младите хора“ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общината е сключила договор по проекта с Агенцията по заетостта на 02.01. 2019 г.

        Наетите лица ще изпълняват длъжности, съобразени с техните възможности - чистач-хигиенисти, пазачи, работници по поддръжка на спортни съоръжения и др. в  кметства, администрация, детски заведения и обслужващи звена, за срок от две години. Ще бъдат наставлявани от 12 наставника. Предстои назначаване на още 10 лица.

         В първия си работен ден всички те се срещнаха с кмета на общината Себихан Мехмед, която пожела спорна работа и подчерта, че изпълнявайки задълженията по този проект помощта е взаимна.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 10 Януари 2019
  • Посещения: 918

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map