Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА В НУЖДА „ACCESS FOR ALL“ – ОБЩИНА КРУМОВГРАД

      Община Крумовград в качеството  на бенефициент по проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

  1. 1. Домакин - 0,5 щатна бройка за период от 14 месеца.

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-           Образование: средно.

-           Компютърни умения - Word, Excel, Интернет      

-           Професионален опит - не се изисква

 Необходими документи:

-           заявление за кандидатстване;

-           декларация по ЗЗЛД /по образец/;

-           декларация по чл.107а от Кодекса на труда

-           автобиография /по образец /;

-           копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-           копие от диплома за завършено образование;

-           други приложими документи.

Описание на длъжността:

Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности; води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали; отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи; контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация; прави предложения за бракуване на ненужни материали, както и за продажбата на излишните;изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

  1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на няколко етапа:

  • подбор по документи
  • интервю
  • Допълнителна среща /при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и окончателно вземане на решение.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в деловодството  на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 5 в срок до 17.00 ч. на 23.11.2018г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 9 в сградата на Общинска администрация Крумовград.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

- zipПакет от документи за кандидатстване – екип на социалното предприятие

Тагове: Обяви

  • Публикувана на 16 Ноември 2018
  • Посещения: 743

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: