Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ /план за застрояване/ за обект: "Базова станция на GSM оператор TELENOR № 6177"

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

На основание  чл.124б, ал.2,  от Закона за устройство на територията     Дирекция "ТРБ" при Общинска администрация гр. Крумовград

СЪОБЩАВА

                                                                         

  На заинтересуваните, че със Решение № 642 от протокол 35/05.11.2018год на ОбС - Крумовград  се разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ /план за застрояване/ за обект: "Базова станция на GSM оператор TELENOR № 6177" в обхват поземлен имот с идентификатор 20403.21.868 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Девесилово, община Крумовград, без промяна предназначението на територията.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Ноември 2018
  • Посещения: 754

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map