Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА ЕКИП ЗА ОФИСА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ОБЩИНА КРУМОВГРАД

О Б Я В А

ЗА НАБИРАНЕ НА ЕКИП  ЗА  ОФИСА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ОБЩИНА КРУМОВГРАД

            Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, с акроним „ACCESS FOR ALL“, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

 1. ЕКИП ЗА РАБОТА В ОФИСА:
 2. 1. Технически сътрудник – 2 бройки по 0,75 щатна бройка за период от 18 месеца.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • висше образование в областта на връзки с общественността, икономиката, маркетинг, бизнес администрация или сходна сфера.
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • професионален опит – не се изисква.
 • личностни качества – отлични междуличностни качества и много добри комуникационни умения.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

            Да предоставя информация и да популяризира по благоприятен начин социалното предприемачество; да насърчава социалното предприемачество и социалната икономика като сектори, набиращи все по-голяма обществена значимост и потребност сред различни сфери в обществения живот на община Крумовград

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа:

 •  подбор по документи;
 •  интервю;

 

Място и срок за подаване на документи за участие:

            Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в деловодството  на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. България  № 16 в срок до 17.00 ч. на 15.10.2018г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 9 в сградата на Общинска администрация Крумовград.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Крумовград  -  https://krumovgrad.bg/

            Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 3 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

 • Пакет от документи за кандидатстване
ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (пакет документи офис.rar)пакет документи офис.rar235 КБ05.10.2018г.
Свали този файл (Обява за подбор на екип- офис за соц.предприемачество.doc)Обява за подбор на екип- офис за соц.предприемачество.doc106 КБ05.10.2018г.

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 05 Октомври 2018
 • Посещения: 578

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: