Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

МКБППМН при община Крумовград проведе поредно обучение по модула „Връстници обучават връстници“ с участието на БМЧК Кърджали

МКБППМН при община Крумовград проведе поредно обучение

по модула „Връстници обучават връстници“ с участието на БМЧК Кърджали

и деца и младежи от ЦНСТ Крумовград

С цел оползотворяване на свободното време през ваканцията и насърчаване развитието на децата беше реализирана образователно-възпитателна програма на Местната комисия за противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград.

Мероприятието се проведе в Комплекс Перпера, общ. Стамболово в периода от 27-29 август 2018 година с участието на деца и младежи от Център за настаняване от семеен тип – Крумовград.

По покана на комисията, младите червенокръстци към БМЧК Кърджали проведоха еднодневен обучителен модул, който включваше  демонстрация по първа долекарска помощ на младежите от ЦНСТ, а най-малките  участваха в обучение за психо-социална подкрепа по програма „Хелфи“. Децата и младежите с интерес се включиха в инициативите на своите обучители, като след обученията имаха и свободно време за отдих, игри и забавления.

Програмата на мероприятието включваше и посещение на защитена местност с. Орешари – Тракийски скални ниши и Природозащитен център "Студен кладенец" в с. Студен кладенец, общ. Крумовград.

IMG 20180828 094042

IMG 20180828 094251

IMG 20180828 105414

IMG 20180828 111331

IMG 20180828 112223

IMG 20180829 093527

  • Публикувана на 31 Август 2018
  • Посещения: 379

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: