Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Удължаване на срока за прием на документи за набиране на персонал за Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“

       Обява за подбор на персонал удълженОбщина Крумовград уведомява всички заинтересовани лица, че в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0275-C01 за проект „Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, срокът за прием на документи за набиране на персонал за Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“ и срокът за прием на заявления за ползване на услугата „Домашен помощник“ се удължава до 03.08.2018 г. /петък/, включително.

Необходимите пакети с документи за подаване на заявления можете да откриете на следните интернет адреси:

https://krumovgrad.bg/aktualno-info/835

https://krumovgrad.bg/aktualno-info/836

 

----------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.010-0275-С01 „Общинско социално предприятие „Социална подкрепа, строителни и ремонтни дейности – Крумовград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

                                               

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Юли 2018
  • Посещения: 432

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: