Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заключителна конференция на проект „Подкрепа на предучилищното възпитание в община Крумовград“

 

         Образование, което приобщава и стимулира общи ценности, което е  ориентирано към уменията и екипността, което подготвя уверени и адаптивни подрастващи. Образование, чийто фокус е равния достъп до обучение на всички деца без значение от техния социално - етнически статус. Образование, даващо възможност за изява и взаимно опознаване. Това бяха целите и основните приоритети при изпълнението и реализирането на дейностите в рамките на проекта  „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград“.

         Екипът по организация и управление на проекта отчете финала на проекта на заключителна конференция, която се проведе  на 25 юли 2018 г. в ЦПЛР - Общински детски комплекс гр. Крумовград.

         Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове с обща стойност в размер на 362 130.80 лева, от които европейско финансиране – 307 811.18 лева, национално съфинансиране – 54 319.62 лева.

         Официални гости на събитието бяха заместник – кмета на община Крумовград госпожа Неждие Акиф, господин Гроздан Колев – началник на Регионално управлeние на образованието – Кърджали и госпожа Елена Дерменджиева – експерт „Предучилищно образование“  в РУО – Кърджали.

На конференцията присъстваха и директорите на детските градини, учители и родители.

Заместник кмета на общината г-жа Неждие Акиф, от името на кмета на общината и от нейно име благодари на екипа по управление на проекта и на детските градини, партньори по проекта за тяхната всеотдайност и професионализъм и увери присъстващите, че общината ще продължава да инвестира в образованието на подрастващото поколение.

Екипът по организация и управление на проекта отчете изпълнените дейности и постигнатите изключителни резултати в посока подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание и повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи към общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел тяхната образователна интеграция.

В дейност „Допълнително обучение по български език“ бяха включени около 300 деца от детските градини и подготвителни групи към училищата. Децата, чиито майчин език не е българският, получиха необходимите езикови познания и бяха подготвени за успешен старт в училище.

Дейността „Предоставяне на психологическа подкрепа“ се реализира в 9 детски градини и осигури психологическа подкрепа на децата с цел изграждане на доверие,  лесно приобщаване и разбирателство между тях и другите деца.

Дейността „Създаване на клубове по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност“ реализира създаването на клубове по интереси в отделните детски градини. Разнообразните дейности усвоени в клубовете по интереси и чрез съвместни инициативи, създадоха условия за взаимно опознаване на децата от различни етнически групи. Наученото в клубовете децата демонстрираха в седмицата на знанията, културата и спорта под надслов „Ние можем, ние знаем, ние сме силни заедно“. Изработените сувенири и аксесоари от децата в клубовете бяха разпродавани в организираните от общината благотворителни базари.

В гр. Смолян и във Ваканционно селище „Романтика“ с. Кирково се проведоха двудневни семинари на тема: „Изразявам себе си” и „Толерантни ли сме към себе си и другите?“, с участието на 80 деца и 80 родители от всички детски градини в община Крумовград. Тренинг - обученията реализираха основните цели на дейността „Организиране и провеждане на тренинг - обучения за развиване на социални умения и желание за споделяне“. Родителите се запознаха с новите методи и форми на обучение и се повиши тяхната информираност в посока ползи и предимства - как да намират „общ език” с децата.

В рамките на дейност „Организиране и провеждане на мероприятия за активно включване на семейството“ бяха организирани и проведени 6 кръгли маси, в които участваха 300 родители на деца от детските градини. Бяха дискутирани темите за дискриминация и толерантност и приноса на родителите за поддържане на толерантността в съвременното общество. Организирани бяха двудневни семинари на тема „Заедно сме силни“ за общо 160 родители във Ваканционно селище „Романтика“ с. Кирково.

Наученото в групите и клубовете децата показаха на 1 юни – Деня на детето през двете години на реализиране на проекта.

         Със средства по проекта за нуждите на детските градини бяха закупени: мултимедия – 7 бр., екран за мултимедия – 7 бр., мултифункционален принтер – 8 бр., фотоапарат – 9 бр., CD плеър – 7 бр., батут с мрежа – 2 бр., шведска стена – 4 бр., скамейка – 8 бр., гимнастически дюшек – 4 бр., пързалка с люлка и баскетболен кош – 2 бр., люлка костенурка за 2 или 3 деца – 2 бр., кръгъл сух басейн за топки – 2 бр., шатри – 5 бр., индивидуални маси – 51 бр., маси – 33 бр., столче от пластмаса – 94 бр., секция – 7 бр., дидактически шкаф – 5 бр., шкаф – 33 бр., бяла магнитна дъска – 4 бр., пейка – 4 бр., театър къщичка – 3 бр., сцена за куклен театър – 3 бр., мобилна закачалка – 3 бр., куфар с 30 музикални инструмента – 5 бр., маракаси – 60 бр., дайре – 60 бр., микрофон – 2 бр., партикабли – 2 бр., плюшени петрушки за ръка - 36 бр., петрушки професии комплект – 3 бр., костюми на приказни герои, ризи – 40 бр., поли – 20 бр., панталони – 20 бр., български народни носии – 60 бр., ориенталски костюм – 36 бр., костюм за ромски танц – 36 бр. и латино костюм – 36 бр.

         За работа в групите и клубовете бяха закупени учебни пособия и помагала, учебна и специализирана литература, канцеларски материали и тонери.

            Проект „Подкрепа на предучилищното възпитание в община Крумовград“ подпомогна децата от етническите малцинства пълноценно да се включат в образователния и социалния живот. Обучението в условията на взаимно опознаване и съвместни изяви в рамките на проекта спомогнаха за поддържане на толерантността и уважението към културното различие.

         Чрез реализиране на дейностите за активно включване на семейството се повиши ролята и отговорността на родителя в процеса на обучение и възпитание на най-важната част на обществото – детето.

        IMG 20180725 175944

IMG 20180725 181429

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 27 Юли 2018
  • Посещения: 513

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: