Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”

На  25. 07. 2018 г. (сряда) от 17 : 30 часа в ЦПЛР – Общински детски комплекс

гр. Крмовград ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”.

            Проектът се изпълнява от Община Крумовград в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейски структурни и инвестиционни фондове.

            На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и резултати  при реализиране на същите, съвместно с партньорите по проекта – детските градини и подготвителни групи към училищата в общината.

            Децата от детските градини ще дефилират със закупените костюми на приказни герои, сценични костюми и носии и ще представят кратка програма.

            Каним всички родители на деца, директорите и педагогическите колективи от детските градини в община Крумовград!

           Очакваме Ви!

Тагове: Покани

  • Публикувана на 23 Юли 2018
  • Посещения: 447

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: