Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване / за поземлен имот с идентификатор 12190.22.37 по КККР на село Вранско

ОБЩИНА КРУМОВГРАД

 

На основание  чл.124б, ал.2,  от Закона за устройство на територията     Дирекция "ТРБ" при Общинска администрация гр. Крумовград

СЪОБЩАВА

                                                                         

         На заинтересуваните, че със Решение № 565 от протокол 31/04.06.2018год на ОбС Крумовград  се разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване / за поземлен имот с идентификатор 12190.22.37 по КККР на село Вранско, община Крумовград без промяна предназначението на земята.

Имота се намира в землището на село Вранско, община Крумовград, област Кърджали.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

 

                                                                         

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 21 Юни 2018
  • Посещения: 386

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: