Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за постъпило постъпило уведомление за инвестиционно намерение

Общинска админидстрация Крумовград

 

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, гр. София, за реализирането на обект: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали”. Основните цели на инвестиционното предложние за обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали са да се анализират техническите и икономическите нужди от инвестиции на регионално ниво, да се предложат технико-икономически ефективни решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район и които да допринесат за постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и опазване на водите.

                                                                      От общинска администрация Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 17 Април 2018
  • Посещения: 998

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: