Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение обучение

Тренинг обучения „Толерантни ли сме към себе си и другите?”

по проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”

            Община Крумовград оргинизира тренинг обучения на тема „Толерантни ли сме към себе си и другите?” за родители и техните деца (5 – 6 годишни) от детските градини в община Крумовград по проект BG05M2OP001-3.001-0089 „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград” в изпълнение на дейност №4 „Организиране и провеждане на тренинг обучения“.

         Целта на обучението е да подпомогне всяко подрастващо дете да открие и изрази уникалната си индивидуалност, да уважава себеизразяването на другите и да твори заедно с тях.

 

          Място на провеждане: Ваканционно селище „Романтика“, общ. Кирково

          Период: от 12.04.2018 до 13.04.2018 г. (четвъртък-петък)

          Участници в обучението: 40 родители и 40 деца (5-6 годишни) от всички детски градини в община Крумовград

          Организатори: Дружество по ЗЗД „ЕЙС“ гр. Смолян и Община Крумовград, бенефициент по проект „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”.

         Всички родители могат да заявят участие и да получат повече информация относно организацията от директорите и учителите в детските градини.

Всички разходи за трениг обучението са за сметка на организаторите - Дружество по ЗЗД „ЕЙС“ гр. Смолян и Община Крумовград (транспорт, нощувка, изхранване, обучение, материали).

  • Публикувана на 11 Април 2018
  • Посещения: 1026

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: