Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение

reglogНа 12.04.2018 г. (четвъртък) от 17.00 часа

ще се проведе информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Срещата ще се състои в залата на 1-ви етаж в сградата на Общинска администрация, находяща се в гр. Крумовград, пл. „България“ № 5.

На срещата ще бъдат разяснени условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Допустими за енергийно обновяване са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в гр. Крумовград;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в гр. Крумовград. 

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на ОПРР, в меню: ОП „Региони в растеж”, под меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020.

Каним всички собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да участват в срещата.

Лице за контакт: инж. Асен Хаджиев – зам.-кмет на Община Крумовград.

  • Публикувана на 05 Април 2018
  • Посещения: 466

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: