Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Обучение на на педагогически специалисти

                       

Педагогически специалисти от детски градини и училища в община Крумовград се обучаваха за развиване на ключови компетентности

с цел превенция на агресията сред подрастващи

        На 26.03.2018 год. и 27.03.2018 год.  в Център за интегрирани социални услуги в общността – гр. Крумовград се проведоха обучения на педагогически специалисти от детските градини и училищата в община Крумовград, представители на социални институции и други специалисти, работещи в системата за социална закрила и защита на деца.

        Темите на обученията „Системен подход при взаимодействието между учители - родители -  деца“ и „Създаване на работеща система за справяне с агресията в училище“ акцентираха върху необходимостта от превенция, поради зачестилите в последните години агресия и насилие сред подрастващите.

        Обученията бяха организирани от Община Крумовград в изпълнение на плана за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

        Лектор беше психологът Людмил Стефанов – водещ на тренинг обучения  с дългогодишен опит като обучител и училищен психолог, създател на Психологически център „Аз и ние“ гр. София.  Той запозна  присъстващите с различните рискови фактори, водещи до насилствено и агресивно поведение, както и с ненасилствени  методи за справяне с конфликти и умения за  трансформиране на конфликта в продуктивно поведение.

        Обученията преминаха под формата на психологически тренинг, при който педагози и социални работници дискутираха за проблемните взаимоотношения между подрастващи и начините за подобряване на диалога между учители, родители и деца. Участваха в ролеви игри и представиха реални конфликтни ситуации, възникнали вследствие на агресивно поведение.

IMG 20180327 115435

IMG 20180326 151927

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 29 Март 2018
  • Посещения: 486

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: