Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Съобщение относно традиционният петъчен пазар

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Крумовград  уведомява всички търговци, че считано от 30.03 2018 год. традиционният  петъчен  пазар ще се провежда на ново изградения пазар в района на бившето поделение. Входът на пазара е откъм автогарата, а изходът-откъм „Теклас“  и  кв. „Запад“.

            Местата за търговия, пазарските маси и местата за търговия от автомобил са маркирани и номерирани.

            За ползване на общински терен  се заплаща таксата на кв.м.,  предварително на входа на пазара, съгласно заявените места по схемата и размера на  площта.

            В чл.19, ал.4 от Наредбата за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги са определени следните такси за гр. Крумовград:

                                                         на ден                                  на месец

  1. І-ва зона 1.50 лв./кв.м.                       20.00 лв./кв.м.
  2. ІІ-ра зона             0.70 лв./кв.м.                     15.00 лв./кв.м.
  3. ІІІ-та зона 0.50 лв./кв.м.                      10.00 лв./кв.м.
  4. Ползване на

        пазарска маса              4.00  лв.                               40.00 лв.

  5.Продажба

        от лек автомобил        4.00  лв.                                                         -

  6.Продажба

    от товарен автомобил    8.00  лв.

          Забележка: Новоизграденият пазар попада във ІІ-ра зона, като местата за търговия на открито са номерирани и маркирани всяко с площ от 5 кв.м. и с размери: лице 2 метра. и ширина 2.5 м. Цената на едно  петно /место/ е 3.50 лв. - /5кв.м. Х 0.70 лв./

            Лицата, притежаващи и представили решение от ТЕЛК за трайно намалена работоспособност от 50 до 90% и сами упражняващи дейността,  заплащат таксата по чл.19, ал.4  с   60% намаление,  на площ не повече от 5 кв.м,  а  при намалена работоспособност над 90 %  не заплащат такса,  на площ не повече от 5 кв.м.

            При  представяне от лицата на регистрационна карта на Земеделски стопанин на земеделска продукция, ползват терени с намаление на таксата по чл.19, ал.4  с  50% намаление.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КРУМОВГРАД

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Март 2018
  • Посещения: 1422

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: