Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заповед за не учебни дни за децата и учениците от училищата на територията на община Крумовград

З А П О В Е Д

№ КО – 144

Гр. Крумовград,  26.02.2018г.

            На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Дните  27.02.2018г. /вторник/ и 28.02.2018г. /сряда/  за неучебни за децата и учениците от училищата на територията на община Крумовград  и детските градини в селата с цел осигуряване сигурността и опазване  здравето на децата и учениците.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Неждие Акиф – заместник - кмет на община Крумовград.

            Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтерасованите страни.

                                                                                          КМЕТ

                                                                                          НА ОБЩИНА

                                                                                          КРУМОВГРАД: ………..………………

                                                                                                                     /СЕБИХАН МЕХМЕД/

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 26 Февруари 2018
  • Посещения: 420

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: