Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Класиране на участниците в конкурса за написване на литературна творба за Деня на майчиния език

Класиране

на участниците в конкурса  за написване на литературна творба за Деня на майчиния език

от Комисия в състав:

Фатме Халибрям Осман

Кадир Осман

Нурай Мустафа

Възрастова група ІІІ-ІV клас

                   Проза

Първо  място:

         1.Емел Мехмед Имам –от ІІІ клас в СУ Крумовград-за разказа „Мънистата и приключенията на майката”

         2.Ангела Атанасова Раева – от ІІІ клас в  СУ Крумовград-за разказа „Желанието на Селест”

Второ  място:

         1.Ахмед Мустафа Ахмед – от ІV клас в ОУ с.  Токачка  за разказа „Футболист”

 1. Елена Минчева Петрова - от ІІІ клас в  СУ Крумовград-за разказа „Веселите боички”

Трето място

 1. Баръш Гюлсер Хасан - от ІІІ клас в СУ Крумовград-за разказа „Състезание”

Поезия – стихотворения

Първо място : Няма

Второ  място:

1.Йозге Мехмед Пехливан -от ІV клас в ОУ с.  Токачка  за стихотворенията „Звезди” и „Моето село”

 1. Мелда Сабри Хабиб - от ІІІ клас в ОУ с. Токачка за стихотворението „Зимата е  дошла”

Трето място:

 1. Мелек Ерхан Али - от ІІІ клас в ОУ с. Токачка за стихотворението „ Пролет”

 

Възрастова група  V-VІІ клас

                   Проза  

Първо  място:

         1.Керем Юсуф Курт от V клас в ОУ с.  Токачка  за разказа  „Пътуване във времето”

 1. Медине Зекри Ашъкхасан от V клас в ОУ с.  Токачка  за разказа „ Входът през огледалото” 

Второ  място:

 1. Мерве Мустафа Хасан от VІІ клас в ОУ с.  Токачка  за есе   „Съвест”
 2. Емре Ридван Хасан - от VІІ клас в ОУ с.  Токачка  за есе „ Родина”

Трето място:

 1. Нурай Фикри Мехмедали от VІ клас от село Голяма чинка за разказа „На ръба на живота”

Фатме Месуд от VІІ клас в ОУ с. Поточница  за разказите   „Дяволският мост” и „Моята красива Родина”

Поощрителна

1.Сенем Шукри Ахмед - от VІ клас в ОУ с.  Токачка  за разказа  „Майка ми”

 1. Фатме Месуд от VІІ клас в ОУ с. Поточница за разказите

Поезия – стихотворения

 

Първо място : 1.Гюнай Мустафа Хасан от VІ клас в ОУ с.  Токачка  за стихотворението  „Майка ми”

 

Второ  място:

 1. Хазал Орхан Тасим от VІІ клас в ОУ с. Гулийка за стихотворението  „ Аз бих искал”
 2. Самет Метин Махмуд от V клас в ОУ с. Гулийка за стихотворението „Майчиният ми език”

Трето място

 1.Халил Самет Мюмюн  от VІІ клас в ОУ с.  Гулийка за стихотворението „Мир”

 1. Виждан Самет Мюмюн V клас в ОУ с. Гулийка  „Моят турски език”

Поощрителна

 1. Сема Шенол- от VІІ клас в ОУ с. Токачка  за стихотворението  „Сезоните”

         2.Ерай Назим Халил от VІІ клас в ОУ с.  Токачка  за стихотворението „Пролет”

 

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 21 Февруари 2018
 • Посещения: 328

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: